Jarle Olsen (27) og Tor Helge Flaten (28) svarte begge nei på spørsmålet om de erkjente straffskyld for drapet på oljearbeider Øyvind Bjarte Madsen i april 2000.

Tredje rettsrunde

De to ble i februar i år frikjent av juryen da Gulating lagmannsrett behandlet anken etter en fellende dom i byretten. Men de tre fagdommerne satte etter få minutter frifinnelsen til side. Ankesaken er derfor nå oppe på nytt i lagmannsretten, denne gangen uten jury, men med fire lekdommere i tillegg til tre fagdommere i en såkalt meddomsrett.

I løpet av seks uker skal 45 vitner forklare seg for lagmannsretten, i tillegg til de to tiltalte, en rettspsykiater og en rettsmedisiner. Rettssaken blir holdt i tinghusets sal 4B, samme sted som de tiltalte møtte da saken var oppe for byretten.

Hvem er ansvarlig?

En av hovedaktørene er statsadvokat Gert Johan Kjelby, som er aktor i saken.

— Det er litt av en kraftanstrengelse å skulle gå løs på en tredje runde i retten. Men det skal bli godt å omsider bli ferdig med Åsane-drapet, det tror jeg alle ser frem til, sier Kjelby.

Spørsmålet retten skal ta stilling til er hvem som er ansvarlige for at Øyvind Bjarte Madsen måtte dø, og hvorfor. Dermed er det ikke sikkert av vi noen gang får vite hvem drapsmannen er.

— Retten trenger ikke å ta stilling til hvem som faktisk skjøt. Vi mener det foreligger et drapsoppdrag, og da spiller det egentlig ingen rolle hvem som fyrte av skuddet, sier Kjelby.

Påtalemyndighetens teori er nemlig at Olsen bestilte drapet for å kvitte seg med en narkogjeld på flere hundre tusen kroner som han hadde til personer i Oslo. Pengene skulle han levere til Madsen, som skulle frakte pengene til Oslo. Ifølge påtalemyndigheten ba Jarle Olsen så Tor Helge Flaten om å ta livet av Madsen.

Det hele skulle se ut som et ran, slik at Olsen i ettertid kunne hevde at han hadde betalt narko-pengene til Madsen slik som han skulle.

«Smellejobb»

Olsen har vanntett alibi for selve drapsnatten, men innrømmer kjennskap til det som skjedde. Han hevder at det var Madsen som hadde pådratt seg narkogjeld, til et medlem av en mc-klubb. Denne personen ville angivelig bestille en «smellejobb» av Olsen for å få inn pengene.

— Jeg ble lovet 10.000 kroner for å skremme Madsen, men takket nei. Det ville være harry å banke opp en kamerat, forklarte Olsen sist han var i lagmannsretten.

I stedet påstår han å ha gitt oppdraget til Flaten, med beskjeden: «Nå må du faen ikke slå ham i hjel!».

Flaten innrømmet sist i retten at det var han som bestemte at Madsen skulle skytes, men «bare» i beina. Han har derfor erkjent medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge, men påstår at det var tredjemann, en 27 år gammel narkoman, som faktisk skjøt.

Denne forklaringen ble Jarle Olsen og Tor Helge Flaten enige om da de møttes i fengselets luftegård kort tid før saken kom opp i lagmannsretten første gang. Den skiller seg radikalt fra hva de to fortalte i byretten. Da nektet Olsen ethvert kjennskap til drapet. Flaten la all skyld på tredjemann. Han hevdet de to dro ut til hytten i Åsane for å skremme Madsen. Planen var å skyte oljearbeideren beina, fordi han skulle ha sendt Jarle Olsen etter 27-åringen for å kreve inn penger.

Tredjemann vedgår å ha vært til stede da drapet skjedde, men sier at det var Flaten som skjøt - på oppdrag fra Jarle Olsen.

Juryskandalen

I februar ble alle tre frifunnet for drapet av lagmannsrettens ti jurymedlemmer. Men rettens tre fagdommere var sikre på at Olsen og Flaten sto bak drapet. Derfor satte de kjennelsen til side.

Ingen var forberedt på situasjonen som oppstod. Flatens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, hadde allerede rukket å gratulere Jarle Olsen med frifinnelsen. Et kvinnelig jurymedlem gikk hjem og gråt.

— Helt uforståelig, var den umiddelbare reaksjonen fra Jarle Olsens forsvarer, advokat Helge Wesenberg.

— Det er særdeles uvanlig at fagdommerne setter juryens avgjørelse til side, bekrefter statsadvokat Gert Johan Kjelby.

Når retten settes mandag, er det i henhold til straffeprosessloven som såkalt stor meddomsrett. Det betyr at det er tre fagdommere og fire lekdommere som skal ta stilling til skyldspørsmålet. Kun Olsen og Flaten sitter da på tiltalebenken med drapsanklagene på seg.

Den 27 år gamle tredjemannen er den eneste som er endelig frifunnet for drapet. Han ble i stedet dømt til åtte års fengsel for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. 27-åringens anke til Høyesterett førte ikke frem. Når han forklarer seg for lagmannsretten mandag og tirsdag i neste uke, er det kun som et ordinært vitne.

- Ingenting kan overraske

Rettsforhandlingene etter Åsane-drapet har utviklet seg til et bergensmesterskap i å endre forklaring, hvor både de to tiltalte og en rekke vitner har hevdet seg høyt i konkurransen. Under hovedforhandlingene i byretten ble et vitne banket opp i sin egen leilighet, et annet mottok drapstrusler dagen før han skulle forklare seg. Foreløpig er kun en person formelt mistenkt for å ha avgitt falsk forklaring, men det tallet kan fort endre seg når politiet gjør opp status etter at straffesaken en gang er ferdig.

Kjelby er forberedt på at det også denne gangen kan dukke opp helt nye forklaringer.

— For å si det slik: Dette er en sak der ingenting vil overraske meg. Det måtte i så fall være om tredjemann plutselig skulle innrømme drapet når han avgir vitneforklaring, sier Kjelby.

— Hva vil i så fall skje?

— Da måtte vi jo vurdert om saken hans burde vært gjenopptatt. Men dette er helt teoretisk, sier Kjelby.

Påstand: Forvaring i 21 år

Statsadvokat Kjelby bekrefter overfor BT at påtalemyndigheten vil føre saken på samme måte som i de foregående rettsrundene. Det betyr ingen nye bevis og ingen nye vitner. Han akter å legge ned påstand om forvaring i inntil 21 år for begge tiltalte, sannsynligvis med en minstetid på rundt 14 år. Årsaken til at Kjelby ikke vil be om vanlig fengsel, er at rettspsykiatere har konkludert med at både Olsen og Flaten har svekkede sjelsevner.

Jarle Olsens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, er på reise denne uken og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer om den forestående rettssaken.

Advokat Oscar Ihlebæk, ønsker ikke å si noe om hvordan han legger opp forsvaret for Tor Helge Flaten. Han vil heller ikke si om klienten hans kommer til å holde på den versjonen som han gjorde i lagmannsretten forrige gang.

Uansett er det tvilsomt om vi noen gang får vite den hele og fulle sannheten om hva som ble sagt og hvem som gjorde hva i Åsamyrane 283.

FRIKJENT I FEM MINUTTER: Byretten dømte Jarle Olsen til 21 års fengsel og fem års sikring. Lagretten frifant ham, men fagdommerne satte kjennelsen til side.
Foto: Gidske Stark