Rettssaken pågår i dag og i fem uker fremover i Nordhordland tingrett i Bergen.

Saken startet med at alle de tre tiltalte, Trond Emblem, Jostein Berland og Karl-Jan Erstad, nektet for å samtlige punkter i den ni sider lange tiltalen.

— Nei, sa Trond Emblem høyt og tydelig da han ble spurt av dommer Bjørg Kvelstad om han erkjente seg skyldig.

Emblem var styreleder og eier av Vest Tank.

Foreløpig nei

Også Jostein Berland nektet i retten for punktene han er siktet for. Berland var daglig leder ved avfallsselskapet i Gulen, og var den som satte i gang rensingen av coker-bensin for oljehandelsselskapet Trafigura.

Bare på ett punkt var han i tvil: At det ikke var utarbeidet godt nok eventuelle farer ved en prosess der ozon ble tilført tankene.

— Her har jeg ikke de underliggende dokumentene, så det er vanskelig å si ja eller nei, sa Berland.

— Da setter vi foreløpig nei, konkluderte dommer Kvelstad.

— Ja, sa Berland.

Karl-Jan Erstad jobbet som kjemisk rådgiver for Vest Tank. Han er tiltalt på ett punkt, nemlig planleggingen og gjennomføringen av behandlingen av avfallet etter bensinrensingen Vest Tank gjennomførte for Trafigura.

Heller ikke han erkjente straffeskyld.

Det var han som utarbeidet metoden for å rense bunnfallet etter bensinvaskingen. Det var under denne behandlingen at tank 3 ved anlegget eksploderte, 24. mai 2007.

En tidligere ansatt ved Vest Tank er fortsatt sykmeldt etter eksplosjonen. Den ansatte var oppe på tanklokket bare minutter før eksplosjonen.

Både Emblem, Berland og Erstad er tiltalt for å ha brutt forurensingsloven på grunn av prosessen som forårsaket eksplosjonen i Sløvåg, mai 2007.

I etterkant fikk flere hundre mennesker helseplager, med betennelsesreaksjoner i hals, rennede øyne, hodepine og manglende smakssanser.

Utroskap

Styreleder Emblem og daglig leder Berland er også tiltalt for å ha tatt imot og behandlet coker-bensin uten tillatelse, og for å ha satt menneskeliv i fare.

Vest Tank drev som avfallsselskap, og hadde ifølge Statens forurensingstilsyn aldri løyve til å blande bensinprodukter.

Det ble heller ikke brukt godkjente tanker.

I tillegg er Trond Emblem også tiltalt for grovt økonomisk utroskap og forsikringsbedrageri:

Økokrim mener Emblem kjøpte opp tanker i et av hans egne selskaper, som han så solgte med solid avanse videre til Vest Tank.

Emblem risikerer seks års fengsel etter straffeloven, Berland og Erstad fem.

Arkiv