Ledsaget av flere politimenn gikk Jarle Olsen (31) i går inn i rettssal 4B i Bergen tinghus — den samme rettssalen der han i 2001 ble dømt for overlagt drap i den såkalte Åsane-saken.

I går var rollen en annen. Politiet hadde bedt om rettslig vitneavhør av 31-åringen, etter at han i fjor høst ga nye opplysninger i politiavhør.

For første gang siden han snakket dem inn i saken, møtte Olsen i retten i går fire tidligere kamerater. Alle er nå siktet for medvirkning til drapene i Lindås eller Åsane.

Bak lukkede dører forklarte Olsen at han opprettholdt politiforklaringene sine, men nektet å svare på spørsmål fra de siktedes forsvarere.

Samtidig gjorde 31-åringen det klart at han vil forklare seg hvis Åsane-saken kommer opp for retten med nye tiltalte.

- Har sin egen agenda

Blant de fire nye siktede er en 36-åring som ble snakket inn i saken av Olsen så sent som i sommer. Hans advokat, Ole Petter Drevland, mener det er påfallende at Olsen nektet å svare på hans spørsmål.

— Man kan undres om han fryktet at en rettslig forklaring med spørsmål fra andre enn påtalemyndigheten ville slå sprekker i arbeidet med å få gjenopptatt hans egen sak, sier Drevland til BT, og føyer til:

— Jeg har vanskelig for å forstå at han nekter å forklare seg i et rettslig avhør i en så alvorlig sak, hvis han ikke har sin egen agenda, sier Drevland.

Jarle Olsens advokat vil ikke kommentere Drevlands utsagn, og sier dette om gjenopptakelse:

— Det har ligget i kortene fra han ble dømt, siden han mener seg uriktig domfelt, men det arbeides ikke aktivt nå med å få gjenopptatt saken, sier Wesenberg.

— Hvorfor ville ikke Jarle Olsen svare på spørsmål i retten?

— Det har jeg ingen kommentar til, sier Wesenberg.

Retten har satt av tre dager til avhør av Olsen og en kamerat, men Olsen var ferdig etter bare en drøy time, siden han nektet å svare på forsvarernes spørsmål.

- En parodi

— Saken fremstår som en parodi, der Olsen har regien, sier advokat John Christian Elden, som forsvarer en 26-åring som ifølge Olsens forklaring knyttes til drapsvåpenet i både Lindås- og Åsane-saken.

— Det er fysisk umulig å fastholde 24 ulike forklaringer fulle av motstrid. Olsen har helt fra 2000 gjennom alle sine forskjellige forklaringer hevdet at han snakket sant «denne gangen», men ble aldri trodd i egen sak, sier Elden.

Den siktede 26-åringen har sine egne tanker om hvorfor Olsen nektet å svare på spørsmål i retten:

— Det er blitt altfor mange løgner for ham. Det har gått helt i ball for ham, sier 26-åringen til BT.

Politi og påtalemyndighet var på sin side fornøyde med det rettslige avhøret.

— Vi har gjennomført det som var siktemålet. Vi ville sikre i rettslige former det han tidligere har forklart for politiet, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold.

Avgjør snart tiltale

Etter at Jarle Olsen opprettholdt politiforklaringene i retten, kan politiet lettere bruke disse som bevis hvis det blir nye rettssaker.

Å lese opp politiforklaringene vil imidlertid bare være aktuelt om Olsen nekter - eller blir forhindret - i å avgi en vanlig vitneforklaring i en eventuell ny rettssak.

— Bakgrunnen for det rettslige avhøret er å gi forsvarerne anledning til å stille spørsmål. Selv om spørsmålene ikke blir besvart, kan vi ta med oss disse i den påtalemessige vurderingen av saken, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal.

Riksadvokaten vil trolig avgjøre om det blir tatt ut nye tiltaler i Åsane-saken i løpet av en måneds tid, ifølge Smørdal.

— Hva har det å si for Jarle Olsens troverdighet at han ikke ville svare på spørsmål fra forsvarerne?

— Det går for mye inn i den påtalemessige vurderingen av bevisene til at det er riktig for meg å svare på. Generelt vil Jarle Olsens troverdighet være viktig når denne saken skal avgjøres, sier statsadvokat Smørdal.

TAUS: Det var på tide at dere tok noen nye bilder, var alt Jarle Olsen ville si til BT da han forlot Bergen tingrett etter rettslig avhør i går. I rettssalen var han nesten like taus, og sa kun at han opprettholdt sine forklaringer til politiet.
Lillebø, Jan M.