Det var i sommer at de fire (mellom 18 og 20 år) uprovosert gikk løs på sitt offer i Stryn. Ifølge Firda skal de unge mennene ha dratt offeret med seg bak et bygg, stilt ham opp langs veggen og slått løs på ham i ansiktet med knyttede never.

Årsaken til den grove volden skal ha vært at mannen nektet å etterkomme «ordren» om å kle seg naken.

De to mest aktive av mennene skal ha stått for det meste av volden, de to andre skal ha fulgt etter og delt ut et par slag hver.

Til slutt klarte offeret å rive seg løs. Han oppsøkte lege som konstaterte store hevelser rundt øynene, på kinnene og i leppen. I tillegg var nesen slått skjev, skriver Firda.

I Nordfjord Tingrett måtte de fire stå til rette for sine handlinger, hvor de i det store og hele erkjente overfallet. De hever at de var beruset den aktuelle natten og derfor bare kan huske hendelsene i grove trekk.

De to verste voldsmennene må sone 120 dager bak lås og slå, de to andre slapp billigere unna og ble ilagt 75 timers samfunnsstraff.

I tillegg må alle fire ut med 2000 kroner hver i saksomkostninger og til sammen 1500 kroner i erstatning til voldsofferet for utgifter til lege og rens av klær.