Oksnes har i flere år tigget penger fra forbipasserende på Tårnplassen. Han har bedt folk slenge penger oppi i sin karakteristiske hatt.

Politiet tiltalte ham for gjentatte brudd på drukkenskapsloven § 11 om betling (tigging, red. anmerkn.). Han ble også tiltalt for brudd på politiloven, fordi han ved flere av tilfellene vendte tilbake, til tross for at politiet ba ham fjerne seg. I retten la politiet ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel.

Brudd på drukkenskapsloven § 11 om betling skal normalt medføre fengselsstraff.

Dommer Hole avviste saken, og anmodet politiet om å begjære hovedforhandling med full vitneførsel.

Overgrep

— Det ville ha vært et overgrep mot en stakkar blant samfunnets svakeste å sende ham i fengsel.

Jeg er klar over at dette synspunktet er kontroversielt, også blant mine kolleger, men jeg står for det jeg gjorde, sier tingrettsdommer Hole.

Dommeren mener også det er feil anvendelse av samfunnets midler å sende Kjell Atle Oksnes bak lås og slå.

— Et fengselsdøgn koster over to tusen kroner. Det ville ha kostet samfunnet over 60.000 kroner å straffe Oksnes, sier tingrettsdommeren.

«Byens høfligste tigger»

I retten for ett år siden vedgikk Oksnes at han hadde tigget, men syntes det var urimelig at politiet ville fengsle ham.

— Jeg er jo helt harmløs. Tidligere politimester Rolf B. Wegner kalte meg for byens høfligste tigger, forklarte han.

Oksnes ville at Wegner skulle vitne.

I kjennelsen skriver dommer Hole at «det kan settes spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av å fremme en sak som dette. Politi, påtalemyndighet og domstoler bør kanskje prioritere andre saker enn denne typen saker».

Dommer Hole karakteriserte i sin kjennelse 47-åringen som «fullstendig sosialt utslått av sitt rusmisbruk, men med selvinnsikt i sin livssituasjon.» Dommeren mente at en dom neppe ville få ham til å avstå fra tigging.

Etterlyste politiets linje

Tingrettsdommer Hole mener at politiet gjennom en ordinær hovedforhandling bør tilkjennegi hvilken prinsipiell linje man vil føre overfor byens tiggere.

«Det er et viktig samfunnsspørsmål hvordan man skal forholde seg overfor samfunnets utslåtte som må ty til tigging som følge av rusavhengighet», skriver dommer Hole i sin begrunnelse for å avvise saken.

— Det virket urimelig at politiet hanket inn en tilfeldig utvalgt av mange tiggere i bybildet. Vi må finne oss i at tiggerne eksisterer. Det er synd på dem, sier Ove Kjell Hole, som tidvis selv gir litt penger til tiggerne på Tårnplassen. «De fleste er greie»

— Innimellom slår jeg også av en prat med dem. De fleste er greie, sier Hole.

Saken er ikke den eneste i sitt slag som er avvist av domstolen. I august 2001 prøvde politiet å få dømt en annen tigger. «Straffverdigheten av overtredelse av drukkenskapsloven § 11 er etter rettens mening ikke stor», fastslo byrettsdommer Arne Langeland og hans to meddommere.

FOTO: MARITA AAREKOL