LARS HOLGER URSIN

— De hadde sjekket inn bagasjen sin, alle hadde gyldige visum og billetter. Men da de var på vei til å borde flyet kom sikkerhetspolitiet DST og ba dem om å fjerne seg. De beslagla alle reisedokumenter, uten å oppgi noen grunn eller hjemmel til det de foretok seg, sier koordinator for Støttekomiteen for Vest-Sahara, Ronny Hansen. Han har hatt løpende kontakt med gruppen som reiste med Daddach.

— De ble siden truet med bruk av vold dersom de viste seg på flyplassen igjen, hevder Hansen.

Daddach og gruppen på totalt 13 mennesker fra det okkuperte Vest-Sahara var på vei til et møte i FNs menneskrettskommisjon i Genève.

— Dette står i skarp kontrast til det ambassaderådet skrev i mars, mener styreleder Arne Liljedahl Lynngård i Rafto-stiftelsen. I et debattinnlegg i BT 15. mars i år kommenterte ambassaderåd Abdelhakim El Amrain påstanden om at Daddach hadde problemer med utreisetillatelse da han skulle motta Raftoprisen i fjor: «Vi må klargjøre at Daddach sin reise til Bergen aldri var noe problem. Det er ingen spesialbehandling for en marokkansk innbygger med rett til fri reise, dette gjelder alle marokkanere som har full bevegelsesfrihet». Ambassaderåd El Amrain hadde ikke anledning til å kommentere saken i går kveld.

Nå forsøker Raftostiftelsen å få Utenriksdepartementet til å fremlegge protest.

— Daddach hadde forsøkt å få utreisetillatelse i ett år før han fikk Raftoprisen i fjor høst. Det var først etter diplomatisk trykk fra Norge at han fikk reise ut, forklarer Lynngård.