Halvorsen ville kombinere sin 80 prosent stilling på Haukeland med 50 prosent stilling som politiker. Det får hun ikke lov til. Det har Forretningsutvalget i bystyret bestemt i dag. Her sitter alle politikertoppene for de største partiene i bystyret.

I dagens møte hadde de oppe dispensasjonssøknaden fra Halvorsen.

Endret reglene

Etter høstens kommunevalg ble Halvorsen valgt til nestleder i komité for helse og omsorg. Det er en 50 prosents stilling. Øvrige politikere jobber fra kontoret sitt på rådhuset i denne tiden. Halvorsen har derimot én lang dag på Rådhuset, og hjemmekontor resten av tiden.

Da bystyrets kontor oppdaget at Halvorsen ikke var på kontoret på rådhuset, slik øvrige politikere er, bestemte bystyredirektør Roar Kristiansen seg for å foreslå en presisering i honorarreglementet.

- Utgangspunktet er Halvorsens praksis. Derfor foreslo vi endringen i reglementet om at godtgjørelse for stillingsandel og annet lønnet arbeid ikke skal overstige full stilling, sa Kristiansen til BT da vi skrev om denne saken for noen uker siden.

Bystyret vedtok endringen i 26. mars i år, og Halvorsen søkte umiddelbart om dispensasjon fra det nye regelverket. Hun ønsket fortsatt å kombinere sin 80 prosents stilling med 50 prosents stillingen på Rådhuset

Hun er avdelingssykepleier og sa til BT hun ikke kan gå ytterligere ned i stilling, da dette ikke er forenlig med å være leder.

Gikk ned i stilling

Nå viser det seg at det er nettopp dét hun har gjort. Det forteller gruppeleder for Høyre i bystyret, Ragnhild Stolt-Nielsen, til bt.no.

— Slik jeg forstår det, har hun nå en 50 prosent stilling. Dermed har problemstillingen løst seg selv. Vi fant ingen grunn til å henne dispensasjon fra regelverket. Denne saken kunne egentlig vært trukket.

— Hvorfor det?

— Fordi den løste seg selv.

— Men den er vel av prinsipiell karakter?

— Ja. Og nå har vi slått fast at vi har et system som gjelder. Det er naturlig at det reglementet får virke ut denne bystyreperioden. Så får vi evaluere dette etterpå.

Halvorsen selv reagerer på at hun ikke var varslet om dette selv, men fikk vite det av en journalist.

— Det var dette svaret jeg forventet å få. Men jeg måtte prøve meg når muligheten var der, sier hun.

Må bytte jobb

Hun avviser at denne saken har løst seg av seg selv.

— Jeg er nede i 50 prosent stilling i sommer. Da må jeg jobbe ekstra mye innenfor de 50 prosentene. Men denne løsningen går bare i sommer. Fra høsten av må jeg bytte jobb, sier hun.

Hun sier hun alltids skal finne seg noe ved siden av politikerstillingen.

— Dette har de nå definert som en stilling, og ikke et verv, påpeker hun.

Hva tenker du? Bør Halvorsen kunne jobbe mer enn 50 prosent ved siden av 50 prosents-stillingen på rådhuset? Diskuter under!

AVVIST: Janne Halvorsen får ikke dispensasjon fra regelverket som sier man ikke kan ha mer enn 100 prosents stilling.
SCANPIX, LISE ÅSERUD