Da 24-åringen ble tatt av politiet i 2004, tilsto han sin narkovirksomhet. Nå er han rusfri, har tatt fagbrev som håndverker og skaffet seg fast jobb.

Men sone straffen sin, virker vanskelig. Advokaten hans er ikke bare fortvilet, han er forbannet på systemet.

Fra kontoret har Jørgen Riple utsikt til tinghuset, der den unge klienten har sittet denne uken for å få sin forbrytelse vurdert. 24-åringen svarer åpent og utfyllende på alle spørsmål og virker streit, interessert og klar.

Levde i rus

Slik var det ikke våren 2004. Da var 24-åringen narkoman. Fyrte seg opp på amfetamin og kokain, roet seg ned på Rohypnol.

29. april på fergekaien i Utne var det slutt. Plutselig svermet en flokk politifolk rundt Audien han satt i. I bilen fant politiet 7000 tabletter Rohypnol han hadde hentet på Sørlandet. En måned senere tilsto han alt: Befatning med 18.000 Rohypnol-tabletter, minst et halvt kilo amfetamin — og kjøp og salg av narkotika.

— Jeg erkjente straffskyld og håpet på en rask tilståelsesdom. Det ble jeg også lovet av politiet, sier han.

Spansk og hekling

Imens satt han i varetekt. Periodene ble forlenget flere ganger. Det passet den unge mannen veldig godt. Han sluttet med stoff og kuttet til og med røyken. Han ville gjøre det beste ut av oppholdet, trente mye, jobbet, tok et spanskkurs - og heklet grytekluter.

— Jeg håpet å få sitte i varetekt lengst mulig, slik at soningen etter dom skulle bli kort.

Slik gikk det ikke. Etter 134 dager ble han løslatt. Fengselet trengte plassen til noen andre. Ute i det fri tok han fagbrev, og fikk lærlingplass. Nå har han jobbet i nesten ett år.

Drømmen om en rask tilståelsesdom falt imidlertid i grus.

  • Jeg følte meg lurt. Politiet forespeilet meg jo en rask tilståelsesdom for at jeg skulle tilstå, sier 24-åringen.

Statsadvokaten ville det annerledes. Grunnen er ifølge Riple saklig nok, at en annen person i samme narkotikasak ikke tilsto. Det var derfor hensiktsmessig at begge møtte i samme sak.

Betydelig rabatt

Først i fjor høst kom saken opp i Bergen tingrett. Med tilståelsesdom ville saken trolig vært avgjort i 2004. Tingretten la stor vekt på tilståelsen, belastningen ved at det hadde gått lang tid, at han er stoffri og har fått seg jobb. Og at arbeidsgiver og andre gir han så gode skussmål.

Aktor ba om to år og ti måneder ubetinget fengsel. Retten ga han betydelig rabatt: To år og seks måneder, men halvparten betinget.

Statsadvokaten mente straffen var for mild, og anket. I går kom svaret fra Gulating. To års fengsel, halvparten betinget. Altså mildere straff en i tingretten.

— Vi er veldig godt fornøyd med dommen. Ikke minst at lagmannsretten slår fast at det skal gis betydelig rabatt for at saken har tatt så lang tid, sier Riple.

Lagmannsretten trekker spesielt frem at 24-åringen ikke skal straffes fordi en annen mann i samme sak ikke tilsto.

Nå frykter den unge mannen at straffeutmålingen blir anket til Høyesterett. Da må han vente enda lenger på å få sonet.

— Å gå slik og vente er ikke noe særlig. Jeg kan ikke kjøpe meg leilighet. Det er uaktuelt å få barn med kjæresten min før soning er ferdig. Det skaper trøbbel for arbeidsgiveren min, sier 24-åringen.

- Spiller lotto

Riple er svært provosert over et tregt rettssystem.

— Det blir helt feil å sende et menneske som har tilstått og nå er lovlydig inn i en lang fengselsstraff tre-fire år etter at handlingen ble begått, mener han.

Riple sier at klienten heller ikke er sikret å få sone i Bergen, der han kan håpe på delvis åpen soning og arbeid.

— Påtalemyndigheten spiller lotto med fremtiden til en av få rusmisbrukere som faktisk er helt rehabilitert, når de vil sende han inn i en lang fengselsstraff flere år etter forbrytelsen, sier han.

Ørjan Deisz