KRISTIN JANSEN

GARD STEIRO

Dette mente tingrettsdommer Ronny Bølgen var tilstrekkelig til å fjerne henne fra saken, og den ble dermed utsatt. Ågot Himle selv er overrasket over avgjørelsen, og mener den rammer ytringsfriheten.

— Da saken startet var det ikke i mine tanker at jeg kunne være inhabil. Jeg har vært meddommer i 24 år og har tidligere dømt i to voldtektssaker uten at noen har stilt spørsmål ved dette. Forskjellen nå er at jeg har stått frem og fortalt om hva jeg har opplevd. Ut ifra dette virker det som om kvinner helst ikke bør si slikt offentlig, sier Himle, som likevel understreker at hun tar kjennelsen til etterretning.

Himle valgte å fortelle hva hun hadde opplevd for å illustrere hvor store mørketallene er når det gjelder vold og overgrep mot kvinner. At intervjuet skulle få så store konsekvenser hadde hun ikke forestilt seg.

— Denne saken handler egentlig ikke om meg som person, men om at en ytring i det offentlige rom kan føre til at man blir inhabil som meddommer. Det er forferdelig mange som har opplevd ting de ikke snakker om uten at det får noen betydning for deres rolle i retten, sier Himle.

- Grunnlaget for tynt

Også statsadvokat Gert Johan Kjelby reagerer på kjennelsen i Bergen tingrett i går.

— Jeg er overrasket over utfallet. Noe av poenget med lekdommere er at disse skal ha erfaringer på godt og vondt. I dette tilfellet mener jeg at grunnlaget for inhabiliteten er for tynt, sier han.

I likhet med Ågot Himle mener statsadvokaten at avgjørelsen sender uheldige signaler til personer som står frem i det offentlige rom med sine historier.

— De som forteller hva de har opplevd risikerer å bli ekskludert fra å være meddommer, mens de som tier får være med. Det er ikke heldig, mener Kjelby.

Han vil likevel ikke påkjære kjennelsen.

Kvinnen gråt

Det var da rettsmøtet startet klokken 0900 i går, forsvarer Jørgen Riple ba om at Ågot Himle måtte fratre som dommer.

— Dette er den viktigste saken i min klients liv. Han frykter at han ikke vil få en rettferdig rettergang, sa advokaten.

Klokken 1230 hadde tingrettsdommer Ronny Bølgen skrevet sin kjennelse. Himle måtte fratre som meddommer.

— Herregud! Det er ikke mulig, kom det spontant fra tilhørerbenken.

Familien til kvinnen som skal ha blitt voldtatt hadde kommet fra Rogaland for å følge hovedforhandlingen. De skjønte at saken nå måtte utsettes til våren.

Kvinnen knakk fullstendig sammen da hun forsto at hun likevel ikke fikk gi sin forklaring. Hun og slektningene holdt rundt hverandre og strigråt utenfor rettssalen.

Fortvilelsen ble etter hvert snudd til forbannelse mot BAs journalist, som i en artikkel påpekte Himles forhistorie. Journalisten måtte forlate tinghuset i et hagl av skjellsord.

Fornøyd forsvarer

Advokat Jørgen Riple, som forsvarer en av de to tiltalte, mener tingretten tok en riktig avgjørelse.

— Himle har vært utsatt for et seksuelt overgrep, og dette er offentlig kjent. Hun har som politiker markert seg med mange og sterke meninger om sedelighetsforbrytelser. Kombinasjonen av dette gjør at det kan stilles særlig grad av tvil ved hennes habilitet, sier Riple.

Advokaten trekker frem at strafferammen i denne saken er 21 år. I en så alvorlig rettssak bør listen for å forkaste en habilitetsinnsigelse ligge svært høyt.

— Min klient er ingen glad mann. Han hadde sett frem til å bli ferdig med saken. Likevel var det viktigst å føle seg sikker på at han fikk en rettferdig retterang, sier Riple.

REAGERER: - Denne saken handler egentlig ikke om meg som person, men om at en ytring i det offentlige rom kan føre til at man blir inhabil som meddommer, sier Ågot Himle.<br/> ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL