Reidun Skoge og familien flyttet i sommer fra Sandsli til Fyllingsdalen. På samme tid flyttet venninnen Bodil Kristensen motsatt vei med mann og barn.

Begge familiene hadde sine toåringer i offentlige barnehager. Da de flyttet fant de ut at det enkleste var å bytte barnehageplasser med hverandre.

På den måten kunne de slippe daglige turer frem og tilbake på den tungt trafikkerte veien mellom Fyllingsdalen og Sandsli.

Men kommunen sa nei til byttet. Det har problematisert familienes hverdag.

— Her om dagen brukte jeg én og en halv time på hente Sebastian i barnehagen. Situasjonen er stressende og kunne lett vært unngått, sier Skoge.

Mye tid i bil

I stedet for en kort svipptur til barnehagen, er det nå blitt et stort prosjekt å hente og levere ungene.

— Jeg kan ikke ha første og siste time på skolen fordi jeg må kjøre til barnehagen, sier Kristensen.

Familiene står på venteliste til de lokale barnehagene.

— Vi risikerer å måtte vente i ett år. Hadde jeg ikke kunnet jobbe så mye fleksitid som jeg gjør, ville ikke dette gått, sier Thor Erik Nilsen, Reiduns samboer.

Han mener kommunens praksis bør legges om, og at bytteproblematikk er noe som angår mange familier.

— I vårt tilfelle er det jo faktisk bra for miljøet om vi hadde fått lov til å bytte. Og for kommunen betyr det ingenting, ungene er like gamle og vi betaler like mye, sier Nilsen.

Han sier at flere av de private barnehagene har bytteordninger, og mener at dette burde la seg gjøre også i de offentlige.

Får støtte fra Ap

Det er vanlig praksis i Bergen kommune å nekte familier å bytte plasser, men ikke lovregulert.

— Familiene får en smekk selv om de har gjort jobben veldig enkel for kommunen. De tar personlig initiativ, og så dreper vi det med systemet, sier Silje Christensen, fraksjonsleder i komité for oppvekst for Ap.

Hun ber nå barnehage- og skolebyråd Tomas Moltu gjøre rede for om det er mulig at familiene kan bytte plass og om opptaksordningen kan gjøres mer fleksibel.

— Jeg klarer ikke å se hva som er problemet. Det kommer ikke en røys av folk som flytter parallelt slik som i dette tilfellet. Det går ikke an å sitte og forsvare et system som ikke virker når det er laget for nettopp brukerne, sier Christensen.

- Forsvarer systemet

Skolebyråd Tomas Moltu begrunner bytteforbudet med at det bidrar til likebehandling.

I tillegg mener han det kan se ut som juks hvis en som ikke står på ventelisten, får plass før andre.

— Når noen sier fra seg plassen skal den gå til nestemann på listen. Hvis jeg går inn og korrigerer forvaltningspraksisen, vil dagens klare regler bli mer uoversiktlige, mener Moltu.

— Jeg har stor forståelse for at de fremmer saken, men jeg vil ikke kommentere en enkeltstående sak, sier han.

Politikeren tror problemet vil kunne forsvinne av seg selv.

— Når vi oppnår full barnehagedekning, vil denne praksisen bli overflødig. Da vil problemet bli løst av seg selv, sier han.

Hva synes du som barnehagesystemet? Si din mening her!

- INGEN TAPER: - Et plassbytte vil ikke koste kommunen noen ting og ingen barn blir forbigått. Det er helt forferdelig at det skal være så vanskelig, sier Reidun Skoge. Fra venstre Arnfinn Kristensen, Raghnhild Kristensen (2), Sebastian Skoge Nilsen (2), Bodil Kristensen, Reidun Skoge og Thor Erik Nilsen.
Bjørn Erik Larsen