Rettssaken mot en mann i 40-årene startet i Stavangertingrett onsdag morgen. Mannen står tiltalt for flere voldtekter,voldtektsforsøk, ufrivillig seksuell omgang og menneskehandel, skriver Stavanger Aftenblad.

Da den alvorlige tiltalen ble lest opp for mannen, ristethan flere ganger på hodet. Både i forbindelse med det som danner grunnlaget forflere av de angivelige voldtektene og også i forbindelse med det som dannergrunnlaget for menneskehandeltiltalen.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen bodde i Sør-Rogaland. Han har nå flyttet tilbake til Hordaland.

Mottok tips

”Ønsker du hjelp til å forlate dette huset”, spurtepolitibetjentene som 3. februar i fjor oppsøkte adressen i Sør-Rogaland hvor enav sakens fornærmede fortsatt var au pair. Den filippinske kvinnen i starten av20-årene svarte ved å nikke.

Politiet oppsøkte huset etter å ha fått tips om at kvinnenikke hadde det godt i vertsfamilien sin. Etter å ha blitt med politiet fortaltehun blant annet at hun ved flere anledninger var blitt voldtatt av den nåtiltalte mannen.

Dette var foranledningen til at politiet startet denstorstilte etterforskningen som førte frem til tiltalen. Den ble tatt ut 26.mai i år. I tillegg til voldtekter er mannen tiltalt for voldtektsforsøk,ufrivillig seksuell handling og menneskehandel.

Omfattende sak

Den tiltalte mannen ble pågrepet og varetektsfengsletvinteren 2012. Også mannens kone var siktet for menneskehandel, men hun er ikketiltalt i saken. I tingretten er hun innkalt som vitne.

I løpet av de seks dagene som er satt av tilhovedforhandlingene i straffesaken skal hele 24 vitner forklare seg for retten.Flere av disse vil trenge tolk. En av grunnene til at etterforskningen har tattså lang tid er at politiet har måttet gjennomføre flere vitneavhør påFilippinene.

Etter hvert som etterforskningen skred frem ble siktelsenmot mannen utvidet. Politiet fant tidlig grunnlag for å mistenke mannen forogså å ha forgrepet seg mot familiens tidligere au pair. Ifølge kvinnen, som ersakens andre fornærmede, ble imidlertid voldtekten forhindret av at mannens barn,som var i rommet, begynte å gråte.

Flere dommer

Én måned før politiet hentet au pairen hjemme hos tiltalteble en 52 år gammel mann og hans 20 år yngre samboer dømt i Oslo tingrett for åha utnyttet flere au pairer seksuelt. Også disse kvinnene var filippinskestatsborgere.

Samboerparet anket dommen først til Borgarting lagmannsrettog siden til Høyesterett. I oktober ble anken forkastet av Høyesterett, somblant annet slår fast at menneskehandel-paragrafen, paragraf 224 i straffeloven(se faktaboks), ikke bare rammer eventuelle bakmenn, men også den som selvutnytter en person seksuelt.

Dette fikk også en 50 år gammel mann fra Sandnes erfare dahan sto tiltalt for blant annet menneskehandel i Jæren tingrett for få ukersiden. 50-åringen innrømmet at han ved flere anledninger hadde hatt seksuellkontakt med en tenåringsgutt fra Italia som han hadde boende hos seg. Mens50-åringen mente at det var et kjærlighetsforhold mellom dem, forklarte denfornærmede gutten at han følte seg forpliktet til å godta mannens seksuelletilnærmelser fordi 50-åringen betalte alt for ham.