— Nei, svarte Andersen høyt og tydelig da han ble spurt om han erkjente skyld etter tiltalen ved oppstarten av ankesaken mot ham i Borgarting lagmannsrett i dag.

Svaret ble gjentatt fem ganger, én for hvert tiltalepunkt juryen skal ta stilling til om han er skyldig i.

De fem tiltalepunktene omfatter voldtekt og overgrep mot to gutter, og overgrep mot en tredje.

Henlagt i 1999

Ett av overgrepene skal ha skjedd i Hordaland i 1999. Andersen ble den gang pågrepet og siktet, men saken mot ham ble henlagt.

Fornærmede i denne saken, som i dag er 18 år gammel, skal gi sin forklaring for retten i morgen. Hans bistandsadvokat vil be om lukkede dører under guttens forklaring.

18-åringen er den eneste av de tre guttene som får sine saker behandlet i lagmannsretten, som også forklarte seg i Follo tingrett. De to andre guttene var den gang under 16 år, og slapp derfor å møte i retten.

Må møte i retten

En av dem har imidlertid passert aldersgrensen før oppstart av ankesaken, og må derfor møte i retten.

— Det er veldig vanskelig for ham, og en stor påkjenning å gjøre det. Men vi har kommet til at han skal gjøre det likevel, sier guttens bistandsadvokat, advokat Lars Martin Ramsland, til Nettavisen.

Han har bedt om lukkede dører under guttens forklaring, og krever i tillegg at Erik Andersen setter seg utenfor guttens synsfelt mens han forklarer seg.

De første timene av første rettsdag gikk med til en gjennomgang av den svært omfattende listen over personer som har vært involvert i saken på en eller annen måte – for å undersøke om noen av jurymedlemmene kan være inhabile.

- Bevis, ikke følelser

Statsadvokat Per Egil Volledal minnet i sitt innledningsforedrag juryen om at de ikke må la seg påvirke av medieoppmerksomheten rundt saken.

— Dette er en sak som gjerne vekker følelser hos folk, men det er ikke det som er avgjørende. Hvis dere skal dømme Erik Andersen, skal det skje på grunnlag av bevis, ikke på grunnlag av følelser, sa Volledal.

Se bort fra sympatier

Også forsvarer Petar Sekulic understreket at juryen må holde seg til de bevisene de får presentert i retten.— Dere skal se bort fra sympatier og antipatier. Det er gjerne en refleks at sympatien ligger hos fornærmede. Men den følelsen skal ikke være dominerende når dere skal vurdere Erik Andersens skyld for de tre forholdene som er anket inn for lagmannsretten, sa Sekulic i sitt innledningsforedrag.

Han påpekte også at hver av tiltalepostene må vurderes for seg.

— Dere skal ikke konkludere med skyld på bakgrunn av tanken «ja, men han er jo skyldig i 63 andre forhold», sa forsvareren.