Tirsdag morgen startet rettssaken mot seks menn i retssal 2A i tinghuset i Bergen. Det er satt av seks uker til hovedforhandlingen i Bergen tingrett.

Tirsdag vil en norsk-pakistansk mann (33), som anses som en av to hovedmenn i saken, forklare seg for retten. Politiet mener han sto for innførselen av hasjen fra Nord-Afrika.

De seks tiltalte ankom Bergen tingrett like etter klokken 09.30 tirsdag. En 34 år gammel mann fra Bergen, som ifølge tiltalen også er svært sentral i saken, satte seg ved siden av norskpakistaneren.

Innrømmer smugling

Statsadvokat Rudolf Christoffersen leste opp den omfattende tiltalen, som omfatter smugling av 350 kilo hasj inn i Norge, før de tiltalte ble bedt om å ta stilling til hvorvidt de erkjenner straffskyld.

Begge hovedmennene innrømmet å ha smuglet 350 kilo hasj inn i Norge, men Åsane-mannen mente beløpet de står tiltalt for å ha hvitvasket er for høyt. Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld i henhold til paragraf 60a i straffeloven, som omhandler organisert kriminalitet.

Den tyske lastebilsjåføren erkjenner ingen straffskyld.

Vil spille lydopptak

Aktor Rudolf Christoffersen forklarte hvilke bevis han vil føre for at de to bergensmennene og den norskpakistanske hovedmannen skal dømmes for å ha deltatt i organisert kriminalitet.

Blant annet vil det i retten spilles av opptak fra telefonavlytting og romavlytting. Her skal det i følge Christoffersen gå frem hvordan salget av hasjen og håndteringen av overskuddet har funnet sted.

— Det vil også føres bevis for at rollefordelingen har vært lik så lenge virksomheten har pågått, sier Christoffersen.

Han mener gruppen har hatt en høy grad av profesjonalitet, blant annet ved at de har skiftet mobilnummer og hatt dedikerte telefonlinjer for kommunikasjon seg imellom.

- Toppen av næringskjeden

Narkosaken er den største i Bergen noensinne. Politiadvokat Magne Sylta ved seksjon for organisert kriminalitet har tidligere sagt til BT at gruppen som sitter tiltalt i Bergen tingrett, utgjorde den absolutte toppen av næringskjeden når det gjelder hasjomsetning i Bergen i 2011–2012.

Det første frøet i etterforskningen ble sådd for mer enn to år siden, i september 2011.

Etterforskere ved seksjon for organisert kriminalitet i Bergen kom over nye, interessante opplysninger mens de avlyttet en person mistenkt for narkotikaforbrytelser.

Hovedmann fra Åsane

Den 34 år gamle Åsane-mannen, som de ikke tidligere hadde vært oppmerksomme på, syntes å være sentral i en ny organisasjon som forsynte Bergen med hasj.

Mannen var et ubeskrevet blad for politiet, men deres teori ble raskt at han sto bak omsetning av større mengder cannabis, som ble videresolgt i bolker på mellom 10 og 40 kilo til diverse underselgere.

Åsane-mannen, som mest sannsynlig vil forklare seg for retten onsdag, er ikke tidligere dømt for alvorlig narkotikakriminalitet, og har hatt det han selv har beskrevet som en normal oppvekst.

Omfattende spaning

Da politiet ble oppmerksomme på mannen, fikk straks et kjerneteam på fire-fem personer klarsignal til å jobbe intensivt med saken. De neste åtte månedene bedrev de omfattende spaning mot det nye miljøet, og flere personer ble satt under telefonavlytting.

To navn pekte seg tidlig ut i etterforskningen – norskpakistaneren som forklarer seg for retten tirsdag, og Åsane-mannen.

Politiets teori er at sistnevnte over tid har posisjonert seg som aktør i hasjmarkedet i Bergen, og på den måten kommet i kontakt med norskpakistaneren, som bodde en kort periode i Bergen før han flyttet til Oslo tidlig på 2000-tallet.

Barndomsvenner

Under spaningen registrerte politiet at Åsane-mannen var svært aktiv frem mot juletider for to år siden. Han oppsøkte avsidesliggende parkeringsplasser ute i bydelene rundt Bergen, og store pengebeløp skiftet hender der eller under Puddefjordsbroen. Det gjorde også bager med hasj.

Det var imidlertid en stund uklart for politiet hvor hasjen kom fra. I Åsane-mannens omgangskrets fant de det de mener er svaret: En 37-åring, som vokste opp sammen med hovedmannen i Bergen.

Mistanken mot 37-åringen ble skjerpet da han gjennomførte flere tilsynelatende meningsløse bilturer fra Bergen og østover i løpet av høsten 2011, hvor han kjørte frem og tilbake samme dag. Politiet mistenker at formålet med turene til hovedstaden var å hente hasji bytte mot kontanter. De la seg i helene på kureren på flere av disse turene i månedene frem mot jul.

Dro til London

I januar 2012 fikk etterforskerne vite at hovedmannen i Bergen var på vei til London for å møte norskpakistaneren, som de mener koordinerte innførselen avhasjfra Nord-Afrika, gjennom Europa og til Norge.

To spanere fra Bergen dro til den britiske hovedstaden, men ga spaneroppdraget til sine britiske kolleger i Scotland Yard.

Månedsomsetning: Tre mill.

Møtet på luksushotellet blir tatt opp på bånd, filmet og fotografert.

Politiet kan derfor med overbevisning notere seg innholdet i det timelange møtet. De to hovedmennene gjennomgikk blant annet i detalj hvor mye de hadde tjent på virksomheten siden starten i august 2011: Minst 250 kilohasj var på dette tidspunktet blitt innført til Bergen, trolig fra Marokko, via flere europeiske land og til Norge.

Med en salgspris i Bergen på mellom 35.000 og 65.000 kroner pr. kilo til underselgere, utgjorde omsetningen trolig opp mot tre millioner kroner i måneden.

Vennen sentral

Duoen la planer for fremtidige innførsler, diskuterte hvordan utbyttet skal investeres, samt hvordan den etter hvert voksende kontantstrømmen skulle hvitvaskes i Dubai.

De to hovedmennene ble avslutningsvis enige om at Åsane-mannens 37 år gamle barndomskompis i løpet av de nærmeste dag-ene skulle kjøre til Oslo for å hente 100 kilohasj, den hittil største enkeltforsendelsen.

Overrumplet politiet

Det er under denne transaksjonen politiet foretar sin første pågripelse i saken.

Om kvelden 31. mars i fjor, legger 37-åringen i vei mot hovedstaden.

Manøveren kommer nærmest ut av intet, og uten at politiet er helt forberedt. To spanere fra Bergen legger seg på hjul, og får til slutt kontakt.

Samtidig ringer spanerne sine kolleger i oslopolitiet. Nå må den lenge planlagte aksjonen iverksettes i raskt tempo.

Slår til i Oslo

Kureren har ingen anelse om hva som skal skje når han tidlig om morgenen 1. april svinger sin eldre varebil inn på en godsterminal ved Alnabru. Ikke lenge etter dukker det opp et tyskregistrert vogntog. Fire grå søppelsekker lastes over i varebilens bagasjerom, før kureren setter seg i bilen og kjører vestover igjen.

Men han kommer ikke langt. Minutter senere slår politiet til. Først mot tyskeren, som har lagt seg til å sove da mannskaper fra den nasjonale beredskapstroppen slår til. Bergenseren blir tatt ved en bensinstasjon ikke langt unna overleveringsstedet. Han har 100 kilohasji bagasjerommet, til en samlet gateverdi på rundt ti millioner kroner.

Pågripelser i Bergen

I dagene som følger blir flere personer pågrepet. Åsane-mannen og hans samboer blir tatt i sitt eget hjem i Bergen. Samboeren sjekkes imidlertid raskt ut av saken. Hun har ikke visst noe om det som har foregått.

To menn med tamilsk bakgrunn blir tatt i Oslo de påfølgende ukene. De har vært rene pengekurerer. Den ene av dem har tatt imot minst 4,6 millioner kroner fra Åsanemannen, mener politiet.

Den andre har foretatt reiser frem og tilbake til skattepara-diset Dubai, og overlevert tilsvarende pengebeløp til norskpaki-staneren, som oppholder seg mye der og i Storbritannia.

HER MØTES DE: Norskpakistaneren og bergenseren (34) hadde rukket å innføre rundt 250 kilo hasj til Bergen da de i januar i fjor møttes på et femstjerners hotell i London. Der diskuterte de fremtidige leveranser og hvordan de skulle investere utbyttet. Spanere fra Scotland Yard fikk med seg alt de sa.
Scotland Yard
BUGATTI: Luksusbilen den norskpakistanske hovedmannen disponerte i London. Britiske Scotland Yard monterte GPS-sporing på minst ett kjøretøy. Slik hadde de full kontroll over hvor han beveget seg.
Scotland Yard