Statnett mener NVEs påpakninger om manglende beredskap, vedlikehold og tiltak for å redusere risiko, er feil.

— Vi er helt uenig i kritikken fra NVE, sier Irene Meldal, kommunikasjonssjef i Statnett.

Ifølge henne har Statnett «fulgt et omfattende vedlikeholdsprogram» fra leverandørene.

  • Statnett har fulgt de anbefalingene leverandørene har kommet med, og erfaringer fra både oss selv og andre kabeleiere, sier direktør Vibeke Hodne i Statnett.
  • I 2007 gjorde vi en komplett undersøkelse av traseene, med informasjon om bunnmasser og formasjoner, sier Hodne.

Hun sier lignende undersøkelser ikke var mulig i 1975.

  • Etter hvert ble det mer mulig. Teknologien utvikler seg. Man har ikke gjort en så omfattende traséundersøkelse og sett nytten av det, sier Hodne.

- Hva betyr det?

  • Du gjør en slik traséundersøkelse i tilfeller der du lurer på om det er risiko for beskyttelsesgraden for kablene, sier Hodne.

Meldal mener argumentasjonen om lang reparasjonstid er gyldig uansett, tross at NVE mener det kunne skjedd langt raskere.

  • Det er et godt argument. Vi vet at reparasjoner uansett tar lang tid.

Blant annet har olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) hyppig nevnt reparasjonstiden på 18 måneder som argument mot sjøkabel.

Statnetts kommunikasjonssjef medgir at reparasjonene kunne gått raskere.

  • 18 måneder er spesielt. Poenget er at det uansett tar lang tid. Vi har hatt feil på alle våre sjøkabler på de høyeste spenningsnivåene, og det har tatt fra halvannen måned til halvannet år å få dem i gang igjen, sier Meldal.

Også en forbindelse til Danmark var ute av drift i halvannet år.

  • Luftledninger kan ofte repareres på timer, sier Meldal. - Ble Olje- og energidepartementet informert av Statnett om NVEs kritikk over manglende vedlikehold og lang reparasjonstid?
  • Det kan jeg ikke svare på stående fot om vi gjorde. Men departementet er fullt klar over hvilke tilsyn NVE gjør, sier Meldal.