• Vi kan aldri tro at vi har gjort en for dårlig medisinsk vurdering, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad ved Haukeland universitetssykehus.

Faugstad vil ikke svare på konkrete spørsmål angående Edith Storhaug siden saken er underlagt taushetsplikt. Men hun understreker at det alltid ligger en medisinsk vurdering til grunn når en pasient blir skrevet ut fra sykehuset, og nekter for at de har skyld i 83-åringen sine uhell.

— Når pasienter er ferdigbehandlet, men fremdeles pleietrengende, skjer en hjemsendelse i samordning med hjemmesykepleie-apparatet, svarer Faugstad.

Hun forteller at sykehuset har møter med Bergen kommune hver uke for å vurdere pasienter med ekstra pleiebehov.

I Laksevåg bydel, der Edith Storhaug hører til, er det i dag tolv eldre som venter på sykehjemsplass.

Helse- og sosialsjef Åge Clausen i Laksevåg bydel sier til BT at de fortløpende vurderer hvem som må innlegges. Edith Storhaug sin sak ble vurdert i går. Utfallet av vurderingen var i går ikke kjent.

— Ved enkelte tilfeller tilbyr vi sykehuset 1600 kroner for å ha pleietrengende ferdigbehandlede innlagt til vi har en sykehjemsplass ledig. Men det hender at sykehusene er så presset at de likevel må skrive ut pasienten. Men det skjer aldri dersom det er fare for liv og helse, sier Clausen.

Han opplever at sykehusene er ekstra presset på sommerstid, men ønsker ikke å kritisere Haukeland i denne saken.

— Det er helt riktig at vi har redusert kapasitet om sommeren, men det håndterer vi uten problemer for de innlagte. Vi sender ingen hjem uten at det foreligger en medisinsk vurdering, sier viseadministrerende sykehusdirektør Anne Sissel Faugstad.