Det var tirsdag 17. august 2010 den godt voksne kvinnen kjørte til Sogningen Storsenter i Sogndal. Hun parkerte klokken 15.19 i senterets garasje.

Ølbokser i bilen Forut for dette hadde politiet fått melding om at kvinnen kunne ha kjørt bil og ha vært full. Et vitne hadde sett henne ved 12-tiden, og da fremsto hun tydelig beruset.

En annen som møtte henne noen timer senere forklarer at hun virket edru.

Da politiet fikk melding om at hun kunne være ruset, og at bilen hennes var borte, begynte de å lete etter bilen. Den fant de i kjøpesenteret.

Her ventet de til hun kom tilbake ved 17-tiden. Kvinnen satte seg i bilen, og da pågrep politiet henne. Hun virket ikke beruset, men i bilen lå det tomme ølbokser.

— Hadde drukket en halvliter Klokken 18.25 ble det tatt blodprøver av henne. Da resultatet senere ble klart, viste det en promille på 1,73.

I første avhør avviste kvinnen å ha kjørt bil. Senere medga hun at hun hadde drukket en halvliter øl etter at hun parkerte bilen.

Det ble senere endret til to halvlitere. Hun stilte så i to rettsmøter i forbindelse med midlertidig beslag av førerkort før selve rettssaken kom opp i Sogn tingrett.

- Hadde drukket fem halvlitere

Da hun fikk vite at promilleprøven fra august hadde vist 1,73, endret hun forklaring. Hun sa nå at hun hadde drukket fem halvlitere etter at hun parkerte bilen.

Den sakkyndige i rettssaken avviste at både to og fem øl etter bilkjøringen kunne gi en promille på 1,73 senere på dagen.

- Hadde drukket 7-8 halvlitere

I rapporten het det at hun måtte ha drukket mellom seks og elleve halvlitere øl etter kjøringen. I retten endret hun så forklaring igjen. Hun sa hun hadde drukket 7-8 halvlitere øl etter kjøringen.

Kvinnen sa at hun endret forklaringer fordi hun hadde vært syk da hun avga disse. Dessuten ønsket hun ikke at hennes alkoholproblem ble kjent.

Hovedspørsmålet for retten var ikke om hun hadde kjørt bil eller nytt alkohol, men om hun hadde kjørt bil og drukket før kjøringen fant sted.

Retten mener at hun må ha gjort det siste og bygger dommen på resultat av blodprøver, uttalelser fra vitner og sakkyndig, i tillegg til kvinnenes ulike forklaringer.

Vurderer å anke Hun er dømt til å gjennomføre promilleprogram, i tillegg til bot på 10.000 kroner. Hun mister også sertifikatet i to år.

Hennes forsvarer reagerer på dommen.

— Vi mener dommen ikke er riktig. Min klient står fast på at hun ikke har kjørt bil beruset, og vi vurderer å anke, sier Maria Kirkeeide Ravnå.

— Jeg har ikke lest dommen, men er fornøyd med resultatet. Vi mener kvinnen tilpasset sine forklaringer i tråd med bevisene som ble lagt frem, sier aktor Lisa Førde Refsnes.

HVOR MYE DRAKK HUN? Kvinnen la til litt øl hver gang hun endret forklaring.