Etter storbrannen i Skuteviken i september 2008, kom det frem at det bodde flere personer i Skuteviksboder 13, der brannen startet.

Syv personer reddet seg selv ut av huset da flammene begynte å herje.

— Det bodde folk i lokalene. Men det var det ikke søkt om bruksendring for, sier politiadvokat Anders Johnsen ved økonomiavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Saftige bøter

I etterkant av brannen, som spredte seg til flere boder, fikk både huseieren og en av leietakerne, Arne Steen, saftige bøter av politiet. Bøtene var på henholdsvis 100.000 og 50.000 kroner.

Steen har i forelegget også fått krav om inndragning av 134.000 kroner. Det er penger politiet mener Steen har fått i husleie fra personer han leide ut til.

— Like før påske fikk vi tilbakemelding fra begge de siktede om at de ikke vil vedta foreleggene, sier politiadvokat Anders Johnsen ved økonomiavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Foreleggen ble gitt for brudd på den gamle plan- og bygningsloven, fordi det ikke var søkt om å bruke Skuteviksboder 13 til bolig- og overnattingsformål.

- Ikke hjemmel

Huseier Jan Harald Helmich Pedersen begrunner foreleggsnekten overfor bt.no med at det «aldri har vært noen reguleringsplan» for området ved Skuteviksboder 13.

Jeg ser ingen grunn til å betale en bot

Huseier Jan Harald H. Pedersen

Helmich Pedersen mener det ikke finnes noen lovhjemmel som gjør at han - eller Steen - kan straffes.

— Det er ganske komplisert det hele.

— Ifølge loven skal huset brukes til det er regulert til. Men her har det aldri vært noen reguleringsplan. Da kan bygget brukes til samme formål som det har vært brukt til tidligere. Og tidligere, blant annet på 1800-tallet, har det vært både våningshus og værelser i Skuteviksboder 13, sier huseieren.

- Du tar altså kampen i retten?

— Jeg ser ingen grunn til å betale en bot. Jeg vil ikke gi meg uten rettssak, med mindre politiet kan vise til en hjemmel som jeg ikke kjenner til, sier huseieren.

En god stund før brannen registrerte han at det bodde folk i boden, men skal da ha fått beskjed om at de «var på vei ut».

— Sånn sett ga jeg tillatelse til at de kunne bo der en kort stund. Men da det brant, regnet jeg med at alle var flyttet ut. Jeg har ikke vært noen vaktmester som har passet på hvem som kom og gikk. 250 mennesker hadde tilgang til boden, sier Helmich Pedersen, og viser til flere titalls band som hadde øvingslokale i boden hans.

- Ble aldri kontaktet

Ifølge Helmich Pedersen hadde Steen, som var leietaker i nummer 13, aldri fått tillatelse til å leie ut videre.

— Han skulle ha verksted og kontor inne i boden. Jeg har tidligere satt stopper for utleie han drev med, hevder Helmich Pedersen overfor bt.no.

Helmich Pedersen hevder dessuten at både politi og brannvesen var i Skuteviksboder 13 etter at en kvinne som bodde i boden meldte fra om brann.

Ifølge ham skjedde det cirka halvannet år før brannen i 2008.

— Den hendelsen er jeg blitt klar over først i ettertid. Jeg ble som huseier aldri kontaktet om saken. Hvis det var ulovlig at hun bodde der, skulle man jo tro at politiet og brannvesenet ville reagere, sier Helmich Pedersen.

Bekreftet utleie

bt.no fikk fredag ikke kontakt med Steen.

Steen har tidligere bekreftet at han leide ut deler av sine lokaler til overnatting.

— Det var greit for huseier, sa han til BT like etter brannen i 2008.

Ifølge Steen leiet han ut sporadisk for å hjelpe blant annet utlendinger som skulle jobbe på Torget om sommeren.

— Jeg har selv overnattet der i perioder. Huset er 400 år gammelt. Det haralltidovernattet folk her, sa han den gangen til BT.

Kultursiktelse henlagt

Etter storbrannen i 2008 ble Helmich Pedersen og Steen også siktet for brudd på kulturminneloven, mistenkt for å ha gjort inngrep i den fredete boden fra 1600-tallet.

Siktelsen etter kulturminneloven ble henlagt for begges del.

— I den saken ble jeg siktet for å ha revet noe som aldri ble bygget, hevder Helmich Pedersen.

— Det dreide seg blant annet om noen store tresiloer som det ble gitt godkjenning til å bygge inne i boden på 50-tallet. Men siloene ble aldri bygget. Da kan jeg heller ikke anklages for å ha revet dem, sier eieren av Skuteviksboder 13.

27 år gamle, italienske Michele Saluzzi bodde i Skuteviksboder 13 og ble tiltalt for brannen. I desember i fjor ble de klart at han frifinnes.

Vil bygge nytt

Som bt.no har skrevet tidligere, jobber Helmich Pedersen nå med å prosjektere et nytt bygg på branntomten etter Skuteviksboder 13.

— Tegningene er klare og rammetillatelse foreligger. Bygget vil se ut nesten som det gjorde rett før det brant, med noen mindre endringer. Mot sjøen vil boden se ut som den gjorde i 1910, med ark. Mot gaten vil den eneste endringen bli på inngangspartiet.

Når saken nå havner i retten blir det opp til domstolen å avgjøre om de siktede er skyldige - og hvor store bøter de eventuelt får.

Noen rettssak er ennå ikke berammet, opplyser politiet.