Han finner det utidig at det skal kreves inn 2 mill. kroner ekstra for å dekke utgiftene ved å fjerne de to bompengebodene.

Selv om det bare er snakk om en uke eller to ekstra med bompenger, er det prinsippet han er opptatt av, sier han til BT.

Dessuten stiller han seg undrende til at det skal koste så mye som et par millioner å rive to boder. For det beløpet kan man jo bygge en flott enebolig i Nordhordland!

Å rive to boder kan man derimot raskt gjøre ved enkel dugnadsinnsats, sier han.