Et enstemmig Storting har bestemt at det ikke skulle tas hensyn til foreldelse i disse sakene. Stortingsmelding 24 etablerte en spesialordning for billighetserstatning, og åpnet for erstatningssaker gjennom rettssystemet.

Men den første saken som havnet hos Barne— og familiedepartementet, ble avvist fordi den var foreldet.

Randveig Risberg ble utsatt for overgrep i seks år da hun bodde på barnehjemmet Morgensol i Bergen. Nå har 60-åringen saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, og hun krever også dekket økonomiske tap etter et liv på uføretrygd, med store utgifter til psykolog og medisiner.

– Dette er bare en reprise av det jeg er blitt møtt med hele veien. Jeg blir så sliten av å ta omkamp på omkamp. Når man ikke engang kan stole på det som blir lest opp fra Stortingets talerstol, vet jeg ikke om jeg vil bo i dette landet lenger, sier Risberg til Dagbladet.

Flere stortingsrepresentanter reagerer på det som har skjedd. I februar sendte KrFs Bjørg Tørresdal og Frps Karin Woldseth et brev til barne- og familieminister Karita Bekkemellem (Ap) hvor de tok opp saken. Også SVs May Hansen mener man må se på saken på nytt.

VIL HA ERSTATNING: Randveig Risberg ble utsatt for overgrep på barnehjem i Bergen. Nå nekter Barne- og familiedepartementet henne erstatning.