INGEBJØRG JENSEN

— En av grunnene til at jeg som første politiker engasjerte meg i denne saken, er at jeg er leder for Komité for oppvekst i Bergen. Jeg skal ha tilsyn med barns levekår i kommunen. Jeg føler at det også gjelder de som var barn under bombingen av Laksevåg, sier Miljeteig.

Lojal mot laksevågbarna

Hun leste saken i BT onsdag hvor Minneforeningen kritiserte NAVs granskingsrapport og statsråd Bjarne Håkon Hanssens taushet om hva han nå vil gjøre for laksevågbarna. Løftene fra regjeringspartiene var heller ikke så tydelige lenger.

Miljeteig sier nå rett ut at hun har problemer med SVs usynlighet: Det var tross alt SVs stortingspolitiker Ågot Valle som sammen med Rune Skjælaaen (Sp) og Per-Rune Henriksen (Ap) i januar 2006 for første gang kontaktet Arbeids- og inkluderingsdepartementet om saken.

— Jeg vet at mine folk i Stortinget og regjering har jobbet trofast og samvittighetsfullt i kulissene, og nå venter på utspill fra departementet. Men saken står i stampe, og min lojalitet ligger ikke hos den rød-grønne regjeringen, men hos dem som opplevde bombingen av Laksevåg som barn. Derfor må jeg ta det opp fra mitt ståsted.

Miljeteig mener kampen for krigspensjon har kommet til et kritisk punkt. Hun vil ikke sitte taus og vente på det neste utspillet fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen, som nå har lagt lokk på saken frem til januar 2008, når et ekspertutvalg skal legge frem sine vurderinger av barns krigspåkjenninger.

— Det var et stort feilgrep å la NAV granske sin egen praksis i en sak som har vært svært følsomt i 63 år. I ett år har Minneforeningen ventet på en rapport som er helt verdiløs for dem. Nå risikerer vi å tape enda mer tid, fordi NAV har plukket psykiatriprofessor Lars Weisæth til ekspertutvalget. Når Minneforeningen ikke har tillit til ham, bør statsråd Bjarne Håkon Hanssen be ham trekke seg. Alle bør kunne være trygge på at dette er et uhildet utvalg, uten bindinger til tidligere rapporter. Men om ikke statsråden gjør det, bør Weisæth vise sin faglige integritet og selv trekke seg.

Møtt gjenstridig system

Miljeteig synes behandlingen laksevågbarna har fått, strider mot solidaritetstanken som regjeringssamarbeidet er tuftet på:

— I Rikstrygdeverket/NAV har krigspensjonssøkerne møtt et gjenstridig, motvillig system, som ikke har vært villig til å søke kunnskap om barn og krigstraumer. NAV-rapporten viser den samme holdningen. Det virker som det er personlig prestisje i systemet, hevder Miljeteig, og peker på at seks av de åtte som satt i Eitinger-utvalget for 20 år siden, var ansatt i Rikstrygdeverket. Flere av dem var saksbehandlere på avdeling for krigspensjon. Og NAV har hele veien lenet seg til én fagperson for ekspertuttalelser, nemlig professor Lars Weisæth, sier Miljeteig.

— Hvordan tolker du tausheten fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen?

— Jeg kan ikke forestille meg at Bjarne Håkon Hanssen tar bølgen for NAV- rapporten. I og med at et ekspertutvalg er nedsatt uten at han vil kommentere NAV-rapporten, regner jeg med at den er lagt i skuffen.

Miljeteig mener Minneforeningens forslag om billighetserstatning som et alternativ for dem som ikke orker å gå gjennom hele søkeprosessen, er et klokt forslag.

KRITISK: Oddny Miljeteig mener kampen for krigspensjon har kommet til et kritisk punkt. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON
Silje Katrine Robinson