Inga Sverdrup

Aktor Dommersnes: — Har du vært redd for å vise dette til politiet?

Christensen: - Ja, jeg var redd for at de ville blitt inndratt

Aktor: - Hvorfor skulle de bli inndratt?

Christensen: - I en så alvorlig sak....Jeg hadde aldri trodd jeg skulle står her, men nå står jeg her. Hvis jeg blir dømt og de har tatt pengene får jeg de aldri igjen.

Aktor: - Er det noe problem om politiet får tak i pengene så de kan undersøke dem?

Christensen: - Slipper jeg fri hvis du får pengene?

Her måtte dommer Bjørnestad gripe inn og forklare for Christensen

Dommer:- Det aktor spør om er om det er noen mulighet for at politiet kan få undersøke de pengene, slik det er blitt gjort med pengene fra Havnå. Dine vil de jo kunne påvise at det ikke er spor ?

— Nei, jeg har sagt det. Da får jeg de aldri igjen

Dommer: -Og med dagens inndragningsregler er vel ikke det et helt uriktig resonnoment aktor.