KRISTINE HOLMELID

Den anerkjente professoren i 60-årene var anklaget for seksuell trakassering av flere kvinnelige studenter. Universitetet i Bergen (UiB) sparket mannen på dagen i 1997. Nå skal Høyesterett avgjøre den spesielle saken.

Møtes igjen I byretten tapte professoren, men vant i Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten kjente i høst avskjedsvedtaket mot professoren ugyldig, fordi det ble gjort flere saksbehandlingsfeil ved universitetet. Men UiB vil ikke gi seg, og har anket. Det er ennå ikke avgjort om saken slipper gjennom til behandling i Høyesterett.

Også professoren har anket til Høyesterett. Han krever nemlig fire millioner kroner i erstatning, men fikk bare 180.000 kroner av lagmannsretten.

I slutten av denne måneden skal professoren i møte med Det akademiske kollegium ved UiB, som sparket ham. Der vil han få beskjed om at han er uønsket på universitetet selv om han vant i retten.

— Uakseptabelt, sier rektor - De forhold det dreier seg om er helt uakseptable, sier UiB-rektor Kirsti Koch Christensen.

Lagmannsretten fant nemlig at grunnlaget for avskjed var til stede. Men siden universitetet gjorde flere saksbehandlingsfeil, måtte professoren likevel frifinnes.

Fem kvinner klaget på seksuelle tilnærmelser fra professoren. En av kvinnene sier hun ble voldtatt på en studiereise. Professoren erkjenner at han hadde samleie med kvinnen, men hevder det var frivillig. Lagmannsretten karakteriserer dette som en grov krenkelse av tjenesteplikten.

Refser universitetet Fire andre kvinner hevder at de er blitt sex-trakassert av mannen. Professoren benekter ikke at han var forelsket i enkelte av kvinnene, og at han kan ha prøvd seg. Men han benekter trakassering.

— Konsekvensene for min klient har vært store. Han er en brilliant forsker, og at dette er kjent i hans fagmiljø verden over er en enorm belastning, sier advokat Helge Wesenberg som representerer professoren.

Advokaten er svært kritisk til universitetets håndtering av saken.

— De har i forbausende liten grad fulgt spillereglene, sier advokat Wesenberg.