Tidligere skolebyråd Tomas Moltu (KrF) stilte i

kronikk i Bergens Tidende spørsmål ved den vitenskapelige troverdigheten til evolusjonsteorien. Nåværende byråd for skole og oppvekst, Filip Rygg (KrF) kalte kronikken «glimrende» og skrev at den «stiller betimelige spørsmål ved evolusjonen» på det sosiale mediet Twitter. Han ønsker imidlertid ikke å utdype hvilket ståsted han har. Bergens Tidende har bedt Filip Rygg svare på følgende spørsmål:

 • Tror du på evolusjonsteorien?
 • Hvordan mener du mennesket oppsto?
 • Hvordan mener du at nye arter oppstår?
 • Hvordan mener du at arter endrer seg?
 • Hva er problematisk med evolusjonsteorien?
 • Trenger vi en debatt om hvordan evolusjonsteorien skal undervises i skolen?
 • Opplever du det som problematisk at evolusjonslæren er enerådende på pensum i norske skoler?
 • Er du enig i at evolusjonsteorien kan gjøre at vi tar lettere på klimakrisen, slik Tomas Moltu skriver i kronikken sin?

**Les også:

Skolebyråd støtter Darwin-kritikk**

Overrasket

Filip Rygg ønsker ikke å svare på spørsmålene.

— Jeg svarer gjerne på politiske spørsmål knyttet til mitt virke som skolebyråd, dette er noe annet, skriver Rygg i en e-post.

Marianne Aasen (Ap), som er leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, synes overhodet ikke det er interessant å ta debatten om evolusjonslæren en gang til.

 • Den tok vi for lenge siden. Vi er ferdige med den, sier Aasen.

Hun gir full støtte til professor Jarl Giske, som i gårsdagens BT sa at biologi ikke kan erstattes med teologi.

 • Det ville være å slåss mot virkeligheten, sier Aasen, som er overrasket over at så sentrale folk i KrF i Bergen ønsker ny debatt om evolusjonslæren.

- Burde svare

Undervisning i norsk skole skal være basert på forskning, ikke tro, understreker Aasen.

 • Alle barn skal lære seg det vitenskapen vet om evolusjonslære og for den saks skyld også seksualundervisning, og så utvikle kritisk sans både til vitenskap og religion.

— Er det problematisk at skolebyråden i Bergen ikke vil utdype hva han mener i debatten han nå omfavner?

 • For sin egen del burde han det. Da blir det klart hva Rygg egentlig mener, selv om dette ikke får praktisk betydning for barn i Bergen. At han har sendt ut uheldige signaler, er et større problem for ham selv enn elevene.

Stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug, som representerer Frp i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, sier at hun av prinsipp hilser enhver debatt velkommen.

— Men andre tema enn evolusjonsteorien er mer presserende akkurat nå. Skolebyråden i Bergen burde heller burde være opptatt av tidlig innsats, oppussing av skolebygg og faglig kvalitet i basisundervisningen.

 • Dette er viktigere enn Darwin?
 • Ja.

- Problematisk

Nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er glad for at Norge har felles, nasjonale læreplaner.

 • Han (Filip Rygg) må få mene det han vil, men det hadde vært problematisk om han kunne pålegge skolene å drive opplæring i forhold til hans oppfatning, sier Lied.

Fordi læreplanene i Norge er nasjonale, og baserer seg på innspill fra brede fagmiljøer, kan ikke forskjellige fylker og kommuner undervise i helt ulike temaer.

 • Det er en av årsakene til at Utdanningsforbundet er forkjempere for nasjonale læreplaner. Jeg hadde vært mer bekymret om dette var overlatt til lokalt selvstyre, sier Lied.

Hva mener du? Bør Filip Rygg svare?