BT har bedt ansvarlig byråd Hove om å kommentere kritikken fra foreldrene på Møhlenpris. Vi ba også byrådet om å fortelle hvordan kommunen ligger an når det gjelder målet om bydelsvis dekning.

Fra Hoves politiske rådgiver Jan Arthur Nilssen får vi opplyst at det er vanskelig å svare konkret på det siste spørsmålet, siden hovedopptaket fremdeles pågår, og at de ikke har noe tallgrunnlag før etter 20. juni.

Når BT spør om byrådet vil svare på kritikken, får vi i en e-post beskjed om at "byråden har ikke behov for å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt". Forklaringen er at det er "vanskelig å kommentere enkeltsaker før hovedopptaket er gjennomført og det fremdeles pågår endringer i tildeling av barnehageplasser".

Fallitterklæring

Leder for oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), skjønner godt at foreldrene stiller spørsmål ved barnehagedekningen i Bergen.

— Det er betimelig å spørre om man har full dekning, slik byrådet påstår. Disse foreldrene har heller ikke valgfrihet. Det er tvunget til å ta et alternativ, og takker de nei så mister de plassen. Etter lovverket dekker kommunen kravet om full barnehagedekning, men ikke når det gjelder behovet.

Idun Bortne (V) er enig.

— Å måtte reise så langt som til Åsane, er uholdbart. Jeg skjønner frustrasjonen til disse foreldrene.

Hun sier at kommunen har sitt på det tørre i denne saken.

— Det er kommunegrensene som gjelder for full barnehagedekning. Vi mener loven burde endres, sier Bortne.

Tas opp i bystyret

At Hove ikke vil svare på kritikken, mener Thorsen er svakt.

— Om jeg skal svare for byrådet og kommunen, så vil jeg si at det er lys i enden av tunnelen. Det vil komme mange barnehageplasser i forbindelse med Møhlenpris skole i fremtiden. Men det hjelper ikke på dagens situasjon.

Thorsen vil ta opp kritikken i mandagens bystyre, for å få på plass et svar fra byrådet.