Bergens Tidende har i tre dager forsøkt å få kommentarer til at anbudsreglene ikke er blitt fulgt.

— Monica Mæland vil ikke snakke med BT, denne saken skal håndteres administrativt, sier Mæland politiske rådgiver Morten Storebø, som henviser til kommunaldirektør for finans Rune Haugsdal.

Haugsdal sier at G-Partner-kontrakten ble inngått før hans tid, og henviser til kommuneadvokat Helge Strand.

Kommuneadvokaten fikk BTs spørsmål om kommunen har gjort en ulovlig direkte anskaffelse, og hvorfor dette er gjort, tirsdag denne uken. I går ringte han tilbake.

— Jeg kan ikke svare på BTs spørsmål. Vi gjør vårt beste og vi kan ikke følge den dagsordenen dere i media setter. Kommuneadvokatens kontor har ikke beredskap til å ta påkommende henvendelser, sier Strand.

G-Partner ønsker ikke å svare på spørsmål fra Bergens Tidende, og henviser til kommuneadvokaten.

**Les også:

— Brøt loven ved anbudsgransking |

Tre fortsatt siktet**