— Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte at det finnes en slik sak. Uansett har vi ikke anledning til å snakke om personalsaker, sier informasjonssjef Arild Sonde Sekse i HSD.

I to dager har BT forsøkt å få HSD til å snakke både om saken med styrmannen, og å få rederiet til å fortelle hvor mange personer som blir tatt med promille på jobb. Rederiet nekter å svare.

— Dette er personalsaker. Det tallet verken kan eller vil vi gå ut med i mediene, gjentar Sekse.

Nulltoleranse

Fergerederiet, som har vært forfulgt av fylleskandaler, har satt det som omtales som en ukultur på dagsordenen.

Blant de ansatte jobbes det kontinuerlig med å skape gode holdninger, det foretas en rekke uanmeldte kontroller av mannskap, og konsekvensen om noen blir tatt er tydelig for den det gjelder.

— Vi har nulltoleranse i selskapet. Det vet alle ansatte, sier Sekse.

Et effektivt tiltak HSD forsøker seg på, er å tie promillesaker i hjel. Det er blitt rederiets strategi i kampen mot store overskrifter i pressen.

Den eneste muligheten rederiets passasjerer og offentligheten har for å få kjennskap til om beruset mannskap tas, er dersom politiet kobles inn.

Rederiet vil altså verken snakke om enkeltsaker, eller hvor mange som er tatt siden kontrollene ble iverksatt. Det eneste HSD bekrefter er at de, som andre bedrifter med godt over 2000 ansatte, har personer i rekkene som sliter med alkoholmisbruk.

HSD vil beskytte

— Hvorfor vil dere ikke gi BT en oversikt over hvor mange som blir tatt for fyll?

— Det er ikke slik vi driver vår personalpolitikk. Vi har et hensyn å ta overfor dem det gjelder, sier Sekse.

Den konkrete saken som har aktualisert temaet fant sted på en av rederiets ferger søndag morgen. Før fergen ble satt i drift, skal det ha blitt foretatt en såkalt intern kontroll.

En styrmann skal ha blåst rødt. Promillen skal ha vært på 0,6. Etter det BT forstår grep kapteinen inn, og sendte styrmannen hjem før fergen la fra kai.

BT har vært i kontakt med det aktuelle lensmannskontoret hvor saken naturlig ville bitt anmeldt.

— Jeg har ingen kommentar til om vi har fått en slik anmeldelse fra HSD, sier lensmannen, og henviser til påtalemyndigheten.

- Moralsk plikt

HSD opplyser at det er omstendighetene i den enkelte sak som avgjør om de vil kontakte politiet.

Regelen om pliktavhold på åtte timer før arbeidsdagen tar til, kan derimot ikke feiltolkes. Den er absolutt.

Loven sier ikke at en arbeidsgiver har plikt til å melde fra til politiet, så lenge ikke vedkommende har satt fergen i drift. Derimot fremhever flere jurister BT har snakket med at HSD har en moralsk plikt. Ikke minst overfor sine passasjerer, som har en tynnslitt tillit til rederiet.

— Dersom det er mistanke om at det kan ha blitt begått et straffbart forhold, bør politiet kontaktes, sier politiadvokat Gunnar Fløystad, som er leder for retts- og påtaleavdelingen i Hordaland politidistrikt.

Han kjenner ikke til den konkrete saken BT viser til, og kan derfor ikke kommentere den ytterligere.