BT har bedt Tore Andersen kommentere sammenslåingen mellom Regnbuen og Vappus. Svaret er at alle spørsmål skal gå via Trine Samuelsberg. Dersom han ønsket å svare, ville han ta kontakt. Til slutt kommer det en e-post fra Andersen:

"Dine spørsmål er knyttet til tema som ikke kommenteres i pressen".

BT har snakket med 15–20 personer som var med i prosessen for to år siden. Ingen ønsker i dag å uttale seg offentlig om det som skjedde. Vi har også vært i kontakt med flere av dem som jobber i barnehagene. Heller ingen av disse vil uttale seg. Etter at BT snakket med Trine Samuelsberg, gikk det ut e-post til alle styremedlemmer og ansatte i Kidsa. Der heter det at alle uttalelser skal gå gjennom Samuelsberg, samt at "det er viktig å være klar over at avtalen og dens nærmere innhold er avtalt å være taushetsbelagt. Vi har derfor ikke anledning til å uttale oss om dette".