I sommer slo Likestillingsombudet fast at Bergen kommune brøt loven da de utformet Festplassen. Klageren var Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland, som pekte på at trappen var farlig for svaksynte og utilgjengelig for rullestolbrukere.

Likestillingsombudet krevde flere tiltak fra kommunen sin side, blant annet oppsetting av gjerde og rullestolrampe.

Vil ha ny vurdering

Men i et svarbrev til ombudet nylig, avviser byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, alle krav. «Vedtaket bygger på en rekke feil og må følgelig oppheves», konkluderer hun.

Kommunen viser til at kravet om universell utforming må sees i forhold til Festplassen som helhet, og ikke forhold til trappen alene, slik ombudet har gjort. Byråden mener at alle brukere har lik anledning til å delta på arrangementer på Festplassen.

— Det vil alltid være visse elementer som ikke kan benyttes av alle, uten at intensjonen av loven kan være at disse skal fjernes, skriver kommunen.

De viser til hoppesteinene ved Ole Bull-statuen utenfor Hotell Norge.

— Her hopper barn fra sten til sten, mens dette eksempelvis ikke vil være noe de eldste i befolkningen vil begi seg ut på. Det vil være galt å si at dette er diskriminerende.

- Forringelse

Kommunen viser videre til at trappen ble utformet og igangsatt før diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft i 2009, og at kommunen derfor ikke er pliktig til å gjøre endringer i anlegget.

Kommunen peker også på at Festplassen og dens sittetrapp med sidevinger i granitt utgjør et «unikt stykke landskapskunst».

De mener at det foreslåtte gjerdet mot vannkanten dermed vil innebære «en vesentlig estetisk forringelse av anlegget, og et inngrep i det åndsverket som utsmykningen er».

Ifølge byråden er det også et betydelig sikkerhetsproblem ved å sette opp en rullestolrampe. De mener at en slik tilrettelegging som ombudet ønsker vil medføre en uforholdsmessig byrde, og ber ombudet om å revurdere saken.

Ombudet har tidligere truet med å bringe saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnden, hvis ikke kommunen rettet seg etter vedtaket.

Hva synes du om utformingen av Festplassen? Skriv gjerne en kommentar.