Politikerregisteret ble opprettet etter vedtak i Bergen bystyre for å få en bedre oversikt over sentrale politikeres verv, eierinteresser, styreverv og andre ting som kunne komme i konflikt med deres virke som politikere. Men registeret er frivillig; det finnes ingen hjemmel i loven for å påby å gi opplysningene.

I vår vedtok bystyret å følge registeret opp på en mer aktiv måte. Det har ført til at rundt halvparten av medlemmer og varamedlemmer nå har svart, i forhold til bare 27 prosent tidligere.

Fem av bystyrets 67 medlemmer ønsker ikke å gi opplysninger. Fire er fra Høyre, mens én er fra Fremskrittspartiet.

Blant de fem er ordfører Herman Friele.

— Jeg kan ha strategiske eierposisjoner som jeg ikke ønsker at andre skal ha kunnskaper om. Så lenge dette er en frivillig ordning, forholder jeg meg til det, sier Friele.

Liker ikke dyneløfting

Ordføreren sier at han er prinsipielt imot et slikt register, fordi det ikke vil kunne gi et fullstendig bilde av situasjonen. For egen del ønsker han å holde sin private økonomiske situasjon unna offentligheten.

— Min personlige økonomiske situasjon vedrører ikke allmennheten. Det ligger en form for nysgjerrighet og dyneløfting bak dette ønsket, sier Friele.

— Synes du ikke situasjonen er litt annerledes for deg som er ordfører?

— Jo, nettopp derfor. Jeg har også rett til et privatliv, sier han.

Mæland eneste i byrådet

Blant byrådene er det bare byrådsleder Monica Mæland som har registrert sine interesser. Byrådene Henning Warloe (H), Lisbeth Iversen (KrF) og Hans-Carl Tveit (V) har foreløpig ikke svart, mens Trude Drevland (H) ikke ønsker å opplyse om sine økonomiske interesser.

— Av prinsipielle årsaker. Mine interesser er min private sak. Hvis man ønsker å lete, kan man gjøre det i likningsboken. Jeg kan ikke se at det skal være nødvendig med ekstraregisterering for oss politikere, med all den åpenhet vi har i dette samfunnet, sier Drevland.

Hun har klare meninger om registreringen.

— Jeg synes det er noe sprøyt, for å være helt ærlig. Jeg har satt min ære i at jeg aldri skal trø i et bed hvor jeg kan komme i konflikt med mine egne interesser, sier helsebyråden.

Purret to ganger

Bystyredirektør Roar Kristiansen beklager at det fremdeles tar tid å få bergenspolitikerne til å registrere seg. Han har allerede sendt ut to purringer for å få svar.

— Det er en lavere respons enn forventet, og betydelig lavere enn i Oslo som har hatt registeret lenger enn oss, sier Kristiansen.

90 prosent av bystyremedlemmene i Oslo har registrert seg, mens 85 prosent av varaene har gjort det.

— Så lenge et flertall i bystyret ønsker dette registeret, burde det være en selvfølge at folk melder tilbake i alle fall, sier Kristiansen.

Saken skal til orientering i mandagens bystyremøte, og Kristiansen håper dette blir en påminnelse slik at flere svarer.