Gunnhild Berge Stang leder i dag BUL Bergen, det ene av de to bondeungdomslagene i byen. Astrid Sirnes var leder og frontfigur da moderorganisasjonen Noregs Ungdomslag på sitt årsmøte i 1996 sa nei til inntekter fra spilleautomater.

I 1998 hadde styret i Noregs Ungdomslag tegnet en avtale om utplassering av hele 150 spilleautomater. Men igjen klarte lokallagene fra Bergen og resten av Vest-landet å få flertallet til å si nei — til tross for at styret den gang hadde budsjettert med over 700.000 i inntekter fra automatene.

Dette var før automatmarkedet tok av. I dag ville disse 150 spilleautomatene kunne gitt Noregs Ungdomslag flere millioner kroner i årlige inntekter.

Måtte permittere alle

Det er ikke fordi de ikke har bruk for pengene de sier nei. Sentralt måtte Noregs Ungdomslag permittere sine fire ansatte fra 1. oktober og ut året i fjor.

— Men med slike inntekter ville vi gått så mye på akkord med våre prinsipper at det ville være poengløst å fortsette, sier Berge Stang. Astrid Sirnes er helt enig, og tror at både lokallagene og «moderlaget» likevel kan klare seg uten disse inntektene.

— Det er fortsatt mye dugnadsånd å hente i organisasjonen.

Klapper sammen uten

— Spilleautomatene har gitt lettvinte inntekter i år etter år. Etter hvert er det blitt store penger som snart hele det frivillige organisasjonslivet baserer seg på, sier Sirnes.

Hun tror derfor ikke det er mulig å ta disse inntektene bort uten å erstatte dem med noe an-net. I så fall vil svært mye av det frivillige organisasjonslivet klappe sammen.

Tvinger frem ny finansiering

Astrid Sirnes og Gunnhild Berge Stang håper Bergens Tidende og andre gjennom sitt søkelys på de negative effektene ved spilleautomater vil tvinge frem en debatt om hvordan det frivillige Norge kan finansieres i fremtiden.

Da Astrid Sirnes stod på talerstolen under årsmøte til Noregs Ungdomslag i Trondheim i 1996, brukte hun mange av de samme innvendingene mot spilleautomater som forskere i dag har dokumentert.

«Vi ser i nærmiljøet vårt at barn og ungdom slit med spelegjeld nettopp fordi speleautomatane er for lett tilgjengelege. I neste omgang vert dei småkriminelle fordi dei må betala attende spelegjelda si,» skrev Sirnes i medlemsbladet etter dette årsmøte.

BUL Oslo vil ha automater

Bondeungdomslaget i Oslo kjempet for å ta i bruk spilleautomater både i 1996 og 1998. Styreleder i Noregs Ungdomslag, Johan Einar Bjerkem, tror ikke saken kommer opp igjen på nytt under årsmøtet i år. Sirnes og Berge Stang er ikke så sikre.

— Det er som med EU-saken, den har en tendens til å komme igjen. Men verken politikerne eller organisasjonene kan leve med et system som utnytter spillelysten til mange av dem som har minst å rutte med, mener de to.

HELLER MER DUGNAD: Tidligere leder Astrid Sirnes og nåværende leder Gunhild Berge Stang i BUL Bergen vil heller jobbe mer dugnad, som i Fensal i går kveld, enn å motta inntekter fra spilleautomater. FOTO: GIDSKE STARK