• Det eneste jeg ber om, er at Kristina får en sjanse til å leve. Hvis legene avslutter behandlingen nå, mister hun den sjansen for alltid.

Oddmund Hjartåker mistet sin kone Helen i raset på Hatlestad terrasse natten til 14. september i fjor. Datteren Kristina (4) ble alvorlig skadet. Nå kjemper han en innbitt kamp for å hindre at apparatene som holder Kristina i live, skal slås av.

Innbitt kamp

Helse Bergen har vedtatt å avslutte behandlingen av Kristina. Oddmund Hjartåker kjemper en innbitt kamp for å hindre at dette skal skje. Faren ønsker å få vedtaket prøvd for retten, men Helse Vest motsetter seg dette, og sier at de ikke vil vente med å avslutte behandlingen selv om retten skal behandle saken om noen få uker.

Bergen tingrett har nå behandlet et krav fra Hjartåker om å gi et midlertidig forbud mot å avslutte behandlingen inntil vedtakets gyldighet er prøvd. I går kom kjennelsen fra tingretten. Den gir Helse Bergen medhold. Det vil i praksis si at sykehuset har fått grønt lys for å stoppe behandlingen når som helst. Da vil Kristina dø i løpet av kort tid.

Ikke hjernedød

— Det er dette jeg overhodet ikke kan akseptere, sier Hjartåker.

Kristina er ikke hjernedød. Hun registrerer at det er folk i rommet. Hun lukker opp øynene, og hun knytter og åpner hendene når jeg teller til tre, sier faren.

Kristina (4) ble gravd ut etter å ha ligget under jordmassene i 40 minutter. Etter ulykken har hun ligget på Haukeland Universitetssykehus. Hjertet kom i gang, men det ble snart klart at hun var påført alvorlige hjerneskader.

Ville la henne dø

— I den første uken var legene optimistiske og trodde at Kristina ville klare seg uten større skader. Men så ble jeg fortalt at hun hadde alvorlige hjerneskader, og etter bare halvannen uke sa legene at de hadde besluttet å avslutte behandlingen og la henne dø. De forklarte til og med at det ville bli en human måte å dø på. Når pustemaskinen ble slått av, ville hun etter hvert få så mye karbondioksid i lungene at hun bare ville sovne inn, sier Hjartåker.

Ubeskrivelig sjokk

Dette var den 26. september, tre dager før begravelsen av konen Helen skulle skje. Sjokket for Hjartåker var ubeskrivelig. I legejournalen kommenteres dette som at «far er i en ekstrem situasjon».

— Legene ville gjerne ha et møte om dette dagen etter, for å diskutere hvordan og når det skulle skje. Jeg var bare i stand til å si at det overhodet ikke ble aktuelt å la Kristina dø, sier Oddmund Hjartåker til BT.

Behandlingen fortsatte etter dette, men 17. november ble det på nytt bestemt å avslutte behandlingen, det vil si å koble Kristina fra pustemaskinen. Nå var hun ute av respiratoren, og klarte seg med en pustemaskin.

Fremskritt

— Jeg synes hun har gjort fremskritt. Hun beveger seg mer nå enn hun gjorde til å begynne med, og det ser ut som hun reagerer mer. Legene sier at hun ikke har noen bevissthet, men aller besøkende ser at hun reagerer. Ingen vet hvordan fremtiden hennes kan bli, men jeg mener at hun kan være i stand til å leve et verdig liv. Hun har ikke fått de sjansene hun fortjener, og i en slik situasjon må man la tvilen komme henne til gode, sier Oddmund Hjartåker.

Han understreker at han ikke er ute etter å kritisere sykehuspersonalet på Haukeland.

— De gjør en fantastisk jobb med Kristina hver eneste dag, men det er ikke det denne saken dreier seg om. Den dreier seg om datteren min skal få muligheten til å leve.

TIL SYKEHUS: Herbæres Kristina ut frarasområdet nattentil 14. september ifjor.ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN
RUNE NIELSEN
RUNE SÆVIG
GIR IKKE OPP: Oddmund Hjartåker (t.v.) vil ikke tillate at legene avslutter behandlingen og lar Kristina dø. - Hun beveger seg mer nå enn hun gjorde til å begynne med, og det ser ut som hunreagerer mer, sier faren. Her sammen med sin advokat Pål Magne Bakka.
RUNE SÆVIG