IVAR UTSI KLEMETSEN (foto)

Helse Bergen må kutte kostnadene på medisiner, bandasjer og materialer med 28 millioner kroner til neste år.

— Vi kan ikke la være å gi medisiner når folk trenger det. Men vi må nok akseptere billigere medikamenter med mer bivirkninger og en tungvint behandling. Det kan bli nødvendig å gå en generasjon medisiner bakover for å gjøre det mer lønnsomt.

Ett av forslagene er å gå tilbake til samme type blodtrykksmedisin som ble brukt for 20 år siden.

Stryker behandlinger

Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus har årlig 8500 sengepasienter. Inntil 90 prosent av disse er akuttpasienter. Når avdelingen blir bedt om å kutte, rister personellet på hodet.

— Kapasiteten vår er sprengt. Vi har konstant overbelegg og en økning i antall pasienter på fem prosent hvert år. Vi føler at liggetiden ikke kan bli kortere. Vi jobber kontinuerlig med å holde medisinutgiftene nede, sier Nesje.

I år regner han med å bruke 27 millioner kroner på medikamenter ved avdelingen. Neste år må Nesje bruke 1,5 millioner mindre, mot en budsjettert økning på 1,5 millioner. I tillegg må avdelingen redusere følgende punkter:

  • Ekstrahjelp
  • Kompetanseheving
  • Innkjøp av utstyr
  • Nye stillinger vil stå ubesatt

Samtidig vurderer Medisinsk avdeling å la være å behandle noen av de pasientene som ikke har lovfestet rett til nødvendig helsehjelp.

UFORSVARLIG: - Jeg kan ikke redusere kostnadene så mye at det går på akkord med pasientenes sikkerhet, sier leder Lars Birger Nesje ved Medisinsk avdeling.<p/> FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN