Det er full konflikt mellom sykepleierne og ledelsen på Haukeland ved inngangen til julen. Sykepleierne nekter å underskrive turnusavtalen for denne perioden, fordi de mener den tvinger pleierne til ulovlig overtid.

— Denne planen skulle vært ferdig for en måned siden. Men etter møte med ledelsen fredag har vi fortsatt ikke blitt enige. Nå vil vi nekte å ta ulovlig overtid, sier Britt Frøyen til BT. Hun er koordinerende hovedtillitsvalgt for Hordaland Sykepleierforbund.

- Umenneskelige forhold

Når sykepleierne nå skrur stillingskrigen med ledelsen opp et hakk, er det for nok en gang å sette søkelys på arbeidsforhold som de mener er umenneskelige.

— Dette er rovdrift. Nå har strikken blitt tøyd for langt. Vi opplever stadig flere sykmeldinger og oppsigelser. Vi er rett og slett for slitne, sier Frøyen.

— Hvorfor klarer dere ikke å komme til enighet med ledelsen?

— De har liten forståelse for våre klager. Nå skal det sies at ledelsen også er i en umulig situasjon. Dette må løftes til et høyere nivå. Det burde vært satt i gang tiltak for lengst, sier Frøyen.

Trues med oppsigelser

Når sykehuset ringer etter pleiere for å beordre dem på ekstravakter, har de i utgangspunktet rett til å si nei, dersom det dreier seg om ulovlig overtid, sier Frøyen.

For få stillinger gjør at sykepleierne må supplere med ekstravakter for å dekke behovet. Mange avdelingsledere bruker store deler av arbeidstiden på å ringe rundt etter folk som kan fylle hullene i turnusordningen. Denne planlagte overtiden er det Sykepleierforbundet kaller ulovlig.

— Det er ikke alltid så lett å si nei når sjefen ringer og truer med oppsigelse. Og det skjer stadig vekk, sier Frøyen.

- Høyere lønn løsningen

Sykepleierforbundet mener at ved å heve grunnlønnen til sykepleierne med 50.000-100.000 kroner kan situasjonen løses.

— Der er mange som har forlatt yrket på grunn av overbelastning og lav lønn. En god del av disse kan vi få tilbake med en lønnsøkning. Da vil også presset lette på de andre, mener Frøyen.

Sykepleierne tjener i dag mellom 216.000 og 250.000 i grunnlønn.

— Nå går i stedet mange av de beste og mest erfarne sykepleierne til privatinstitusjoner, sier Frøyen.