Det kommer frem i et brev som Samferdselsdepartementet har sendt til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune denne uken.

Her står det at man skal få gjennomført ytterlige kvalitetssikringer for å finne ut om trafikktallene i Bergen går ned. Først når dette foreligger vil man ta stilling til om pengene utbetales.

— Dette er en bevisst trenering av saken, og et forsøk på å holde Bergen på pinebenken. Det viser at hele avtalen egentlig har spilt fallitt, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) til bt.no.

Hadde avtale

I slutten av april kunne BT fortelle at regjeringen ikke ville dele ut hele potten på belønningsmidler til Bergen og Hordaland. Dette er penger som skal gå til de storbyene som innfører tiltak som reduserer biltrafikken, og øker kollektivtrafikken.

Pengene skal brukes for å gjøre kollektivtilbudet bedre. Med rett skulle regjeringen gi 150 millioner kroner til bergensregionen, men holdt tilbake 60 av disse.

Bakgrunnen for det var at regjeringen mente Bergen ikke oppfylte vilkårene i avtalen som partene signerte. Her står det blant annet at trafikken i bomringen ikke skal øke totalt sett, samtidig som trafikken inn mot sentrum i rushtiden skal reduseres med fem prosent.

Bergen og Hordaland har sendt inn en ny bompengesøknad, hvor man legger til grunn økte bompengesatser. Beregninger fra Statens Vegvesen viser at man kan få redusert trafikken med opp mot ti prosent på grunn av dette tiltaket.

Regjeringen ba imidlertid Vegdirektoratet kvalitetssikre tallene. Allerede uken etterpå, i begynnelsen av mai, svarte Vegdirektoratet. Konklusjonen deres var at tallberegningene var gode nok.

Ikke fornøyde

Regjeringen er likevel ikke tilfredsstilt. I det siste brevet legger de frem en rekke premisser for å betale ut pengene. Departementet sier at de vil se alle samferdselsplanene under ett, for å være sikre på at man får ned trafikken. Tingene som skal være på plass før pengene utbetales er:

  • En ekstern kvalitetssikring av utvidelsen av Bergensprogrammet.
  • En kvalitetssikring av KVU Bergensregionen
  • En ekstern kvalitetssikring av prosjektet utvidelse til dobbeltspor i Ulriken tunnel. " Først når dette foreligger tas det stilling til (...) tildeling av gjenstående andel av belønningsmidler til Bergen kommune/Hordaland fylkeskommune for 2012" står det i brevet. Regjeringen skriver også at de har en ambisjon om å komme med en avklaring i løpet av 2012.

Reagerer sterkt

Byråd Rygg skjønner ikke hvorfor alle disse andre avtalene skal ha noe med belønningsmidlene å gjøre.

— Enten har man en avtale som omhandler noe spesifikt, ellers så er dette midler som regjeringen deler ut etter hva de finner for godt selv. Dersom regjeringen mener det siste så skjønner jeg ikke hva vi har holdt på med de siste årene. Det neste blir vel at de skal sjekke sykehjemsdekningen vår også, før de deler ut belønningsmidler, sier Rygg.

Han mener hele ordningen med belønningsmidler er blitt for politisk ladet, for kortsiktig, og for uforutsigbar.

— Det som du forteller meg nå drar dette til nye høyder.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er like forbannet.

— Disse tingene som du nevner nå har ingenting med belønningsordningen å gjøre. Jeg er overrasket over at de holder tilbake pengene i påvente av dette.

Nilsen mener Bergen og Hordaland har oppfylt kravene i avtalen om belønningsmidler.

— Det eneste regjeringen oppnår ved å holde tilbake disse pengene er at bybanefremdriften og ruteproduksjonen for bussene settes i fare.