Tidligere har ikke Høyre-byråden ønsket å svare på noen spørsmål om anbudsskandalen i Bergen.

Alle kommentarer utad er det byrådsleder Monica Mæland som har kommet med; frem til nå.

Christine Meyer har brukt påsken til å gå igjennom granskingsrapporten på 250 sider. Hun mener at saken er feil fremstilt i mediene, men er likevel klar på en ting:

— Jeg var finansbyråd da dette skjedde. Da er det også jeg som har det øverste ansvaret for at det gikk galt, sier hun.

- Forvrengt

At opposisjonen nå varsler mistillitsforslag mot henne, ønsker hun ikke å kommentere.

  • Men jeg finner ingen grunn til å vurdere min stilling som følge av denne saken, sier Meyer.

For selv mener Meyer at saken er forvrengt.

  • Jeg hadde ikke trodd at BKKs bredbåndssatsing skulle bli en så sentral del av dekningen etter at G-partner la frem sin granskingsrapport. TTT-anbudet handlet ikke om dette, sier hun.
  1. mars i fjor ble hun informert om at BKK var underleverandør for Atea, et av selskapene som kjempet om 170-millionerskontrakten i Bergen kommune.

For å levere det de skulle i teleanbudet, måtte BKK satse stort på bredbånd. Bergen kommune er storeier i BKK, og byrådet hadde samme vår uttalt seg klart negative til en fibersatsing i BKK.

De ansvarlige for anbudet i kommunen har uttalt at de fikk klare instrukser fra Meyer om få Atea til å droppe BKK som underleverandør og heller gå for Telenor.

— Klossete formulering

De kommuneansatte har blant annet vist til et møte 16. mars i fjor, hvor Meyer uttalte at det var uaktuelt å inngå en avtale med Atea dersom BKK var underleverandør.

  • Hvorfor sa du dette?
  • Det var en klossete formulering, og var et uttrykk for en frustrasjon. BKK skulle satse stort på noe som vi, gjennom eierskapsmeldingen hadde uttalt oss negative til. Men det er feil at dette var noen instruks til de anbudsansvarlige, sier Meyer.

Hun viser til at det var noe helt annet som ble besluttet på dette møtet.

-Konklusjonen var at vi måtte gjøre Atea oppmerksom på byrådets eierskapsmelding. I samråd med kommuneadvokaten ble vi enige om å sende et brev der vi forklarte situasjonen, og ba om en avklaring fra Atea, sier Meyer.

Meyer påpeker at de på dette tidspunktet visste at generalforsamlingen i BKK neppe ville godta en fibersatsing i selskapet.

  • Ved å velge et tilbud hvor BKK var underleverandør, kunne vi risikert søksmål fra Atea. Alternativt kunne vi bli tvunget til å stemme mot vår egen eierskapsmelding på generalforsamlingen i BKK, sier Meyer.

Hun mener at det var helt riktig at byrådet tok grep.

  • Det ville vært galt å overse problemet, noe vi fikk bekreftet fra flere hold. Hadde jeg fått samme problemstilling på bordet i dag, ville jeg gjort det samme, sier hun.

- Kjente ikke innhold i e-post

Blant det som har knyttet Meyer til BKK-sporet er en mye omtalt e-post, som hennes kommunaldirektør Grethe Holen skrev til en av de anbudsansvarlige 27. mars i fjor.

Holen skriver at hun har diskutert saken med Monica Mæland og Meyer, og formulerer følgende konklusjon:

«Ber om at vi følger planen fra før avreise til Canada. Det vil si å få Atea til å trekke avtalen med BKK slik at vi kan vurdere Atea med Telenor som underleverandør».

  • Jeg kjente ikke til innholdet i denne e-posten. I ettertid har jeg fått avklart at samtalen med meg og Monica Mæland, refererer til konklusjonene vi traff på møtet med kommuneadvokaten 16. mars, sier Meyer.

— Hvordan tror du mottakerne i anbudsgruppen oppfattet budskapet i e-posten?

  • Jeg har ikke forutsetninger for å si noe om det. Det som forundrer meg er at noen hevder å ha blitt instruert til å droppe BKK. Det er rart når granskingsrapporten viser at det gang på gang har vært prøvd å kåre nettopp Atea og BKK som vinnere av anbudet, sier Meyer.

Hun mener at byrådet har gjort alt for å avdekke hva som gikk galt i prosessen.

  • Da vi fikk en intern varsling satte byrådet i gang en intern og senere også en ekstern gransking. Vi har hele tiden vært opptatt av at alle fakta skulle komme på bordet. Bør Christine Meyer gå? Si din mening.