Dette ble klart da styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, i går innkalte til generalforsamling i Helse Stavanger for å informere om onsdagens styrevedtak.

Styreleder i Helse Stavanger, Steinar Olsen nektet å svare da Nilsen spurte om Helse Stavanger ville akseptere vedtaket som ble gjort av Helse Vest-styret onsdag.

– Dette er en svært alvorlig situasjon,

konstaterer styrelederen i Helse Vest etter møtet.

Ikke til å leve med

Formelt er det Helse Vest som eier Helse Stavanger. Nilsen lar det tydelig skinne gjennom at styret i Helse Vest ikke i lengden kan leve med et styre i Helse Stavanger som ikke lojalt følger vedtakene som gjøres i regionstyret.

Nilsen sier at situasjonen er så dramatisk at han straks vil informere samtlige styremedlemmer muntlig om svaret han fikk i foretaksmøtet.

– Kan det bli aktuelt innkalle til ekstraordinært styremøte?

– Ja, jeg utelukker ikke det. For pasientenes skyld kan jeg ikke tillate at denne striden trekker ut. Styret har gjort et vedtak om hvorledes operasjonsvirksomheten på Vestlandet innen hjernekirurgi skal organiseres. Selvsagt forventes det at styrene for underforetakene følger opp dette vedtaket.

Styreleder Steinar Olsen i Helse Stavanger vil ikke utdype svaret nærmere overfor BT. Han viser i stedet til at første styremøte i Helse Stavanger skal være 19. juni.

– Ha kontroll selv

– Vi vil naturligvis komme tilbake til saken på møtet. Viktigst for oss er at befolkningen i Rogaland får et så godt nevrokirurgisk tilbud som mulig. Vi vil ha kontroll med nevrokirurgitilbudet selv. Det ville vært oppsiktsvekkende om vi hadde godtatt styrevedtaket i Helse Vest. Det innebærer jo at tilbudet i Stavanger blir bygget ned. Det sier selv at det kan vi ikke godta

Også styrelederen i Helse Bergen, Ranveig Frøiland ble kalt til Stavanger i samme ærend som styrekollegaen fra Helse Stavanger i går.

– I Helse Bergen har vi tatt vedtaket til etterretning. I første omgang betyr det blant annet vi må sørge for at Stavanger får hjelp til å oppretthold en vaktordning på nevrokirurgien. Men den nevrokirurgiske virksomheten vil fortsette som tidligere på Haukeland Universitetssykehus, sier Frøiland.

KREVER LOJALITET: Styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, mener at styret ikke i lengden kan leve med et styre i Helse Stavanger som ikke lojalt følger vedtakene som gjøres i regionstyret.