En planlagt overflytting av rehabiliteringsavdelingen ved sykehuset på Stord har vakt sterke reaksjoner hos de ansatte ved avdelingen.

Samtlige sykepleiere og hjelpepleiere ved den aktuelle avdelingen har skrevet under på et protestbrev til styret i Helse Fonna der de ber om at planene blir skrinlagt eller endret.  Styret skal behandle saken onsdag 25. mai.

Skal pusses opp

 Rehabiliteringsavdelingen ved Stord sykehus ble startet i 2008 og har for tiden åtte plasser. Nå skal avdelingen rustes opp, og det er meningen at pasienter og ansatte skal flyttes til Haugesund mens ombyggingen foregår.

I brevet til styret peker de ansatte på at enkelte av dem vil få opp til tre timers reisetid hver dag, og at flere av dem rett og slett må slutte i jobben hvis flytteplanene blir satt ut i livet.

- Håpløst vedtak

- Vi er rystet over dette håpløse vedtaket. Dette er meget alvorlig for oss. Vi føler oss maktesløse, heter det i brevet som styreleder Toralv Mikkelsen i Helse Fonna har fått på sitt bord.

 De ansatte viser også til at de ikke er blitt skikkelig informert om planene underveis og ikke er blitt tatt med på råd. De hevder at de ikke har fått ta del i planleggingsprosessen og at de heller ikke har fått noen klare beskjeder om hvor lenge de eventuelt må pendle til Haugesund og hva som skal skje med arbeidsplassene deres i etterkant.

Tre timers pendling

Personalet mener at det er umulig å gjennomføre en slik flytting innenfor grensene av arbeidsmiljøloven, og forlanger at det blir utarbeidet alternative løsninger. Blant annet vil de ha utredet om det går an å oppføre midlertidige brakker som kan brukes mens den aktuelle avdelingen blir bygget om.

De viser også til at det kan finnes hoteller og annen bygningsmasse på Stord som kan brukes i en overgangsperiode. Både verneombud og tillitsvalgte har gitt sin støtte til flytteprotesten fra de ansatte.

Hva mener du om flyttingen? Si din mening under!