– Vi ønsker å forfølge denne saken så høyt opp i rettssystemet som mulig, sier en oppbrakt fiskebåtreder.

Brattetveit er daglig leder og medeier i familieselskapet Maron på Sotra, som eier ringnotbåten Siglar.

Under åpningen av makrellfisket i fjor høst leverte Siglar en fangst i Ålesund, da inspektøren fra kontrollmyndighetene kom om bord.

Størrelsen på fangsten var ikke ført i fangstdagboken slik reglene krever, og det er straffen for dette som skal avgjøres av tingretten i Ålesund når rettssaken starter 19. mai i år.

Ifølge Sunnmørsposten skal retten behandle også behandle to liknende saker i vår, men det er Marons inndragning som er den største.

Avviser juks

Brattetveit avviser bestemt at skipperen hadde gjort noe som helst forsøk på å unndra fangsten fra rapportering, men innrømmer at det ikke sto i fangstdagboken hvor mye fisk som var tatt opp.

Årsaken var, ifølge Brattetveit, at skipperen på grunn av regelendringer var usikker på hvordan volumet skulle beregnes, noe han også tok opp med inspektøren. Brattetveit mener også at det at fangsten var meldt til Norges Sildesalgslag, som organisere auksjonssalg av fisken, underbygger at skipperen ikke hadde til hensikt å unndra fangsten fra rapportering.

Hinsides all fornuft

– At dette skal føre til at rederiet får en inndragning på 1,3 millioner kroner er så hinsides all fornuft at det ikke skulle være mulig, sier Brattetveit.

Rådgiver Hanne Rasch ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet sier 1,3 millioner kroner er et stort forelegg. Hun sier fiskeren ofte reagerer på kontrollmyndighetenes praksis i slike saker, og mener inndragingsforeleggene er en urimelig straff for formelle feil.

Men, sier hun, uten en ført fangstdagbok å forholde seg til vil det bli umulig å føre en reell kontroll. Da kan bare skipperen vente med å føre inn fangsten til inspektøren eventuelt dukker opp.

– Skal de ha noe å kontrollere må de ha noe å kontrollere mot, sier Rasch.