Det var i september 2011 at Oddekalv truet med å ta livet av oppdrettslaks ved Lerøy Vest sitt anlegg i Sørfjorden.

— Melken var økologisk

Ved 13-tiden ringte han ordføreren i Vaksdal og flere personer i oppdrettsfirmaet. Han sa at han skulle helle rotenon i anlegget.

Oddekalv kom til anlegget i «Miljødronningen» og sprøytet cirka 1000 liter vann blandet med melk i oppdrettsanlegget.

— Melken var forresten økologisk, sier Oddekalv.

Han har fått en bot på 100.000 kroner etter aksjonen, som han nekter å betale. I januar møter han i retten. Oddekalv risikerer at den stiger til 120.000 kroner.

— Det er helt feil at jeg skal bli bøtelagt for å aksjonere. Jeg har en plikt til å si fra om hva jeg mener er rett, og jeg bruker min demokratiske rett. Jeg har drevet med gateteater i 30 år for å få oppmerksomhet. Det er ganske ufattelig at ledelsen ved anlegget faktisk trodde på at jeg ville ta livet av fisk for 20 millioner kroner. Hvilken interesse skulle jeg ha av det, sier Oddekalv.

- Egnet til å fremkalle frykt

Ole Bjørn Mevatne ved Hordaland politidistrikt har signert forelegget.

— Uttalelsene og handlingene var egnet til å fremkalle frykt hos de ansatte ved Lerøy Vest AS for at fisken i anlegget skulle dø og betydelige økonomiske verdier skulle gå tapt, sier han.

Oddekalv ble arrestert av politiet etter aksjonen. Dersom boten ikke betales, går saken normalt videre til retten. Oddekalv er klar til rettssak på nyåret.

— Hvis jeg taper, skal jeg betale, men jeg mener altså at jeg kun bruker min demokratiske rett til å si fra om at noe er galt, sier Oddekalv.

Administrerende direktør Henning Beltestad i Lerøy Seafood sier at de ikke har noen kommentar til saken.