Bergen kommune gikk i fjor høst til Gulating lagmannsrett for å kreve at tingrettsdommer Tor Bertelsen i all fremtid skulle nektes å dømme i saker hvor kommunen var involvert.

Striden startet da Bergen kommune i fjor krevde å få fjernet Tor Bertelsen som dommer i en konkret barnevernssak, fordi kommunen ikke hadde tillit til dommeren på grunn av tidligere saksbehandlingsfeil og avgjørelser.

Selv om Bergen tingrett satte en annen dommer på saken, for å unngå at jenten i barnevernssaken ble skadelidende av en lang krangel i rettsvesenet, var ikke kommuneadvokat Helge Strand fornøyd.

På vegne av byrådet krevde han at Bertelsen skulle erklæres inhabil for all fremtid i alle saker som involverer Bergen kommune.

Det nekter nå Gulating lagmannsrett å gjøre. Lagmannsretten har i en enstemming kjennelse avvist saken.

Vurderer Høyesterett

Dommerne i lagmannsretten viser til at en embetsmann utnevnt i Statsråd kun kan avsettes med dom.

— På denne bakgrunn kan lagmannsretten ikke se at det vil være rettslig anledning til i en kjæremålssak, som utspringer fra en konkret sak, å realitetsbehandle spørsmålet om en dommer for ubestemt tid fremover skal utelukkes fra alle saker hvor Bergen kommune er part, heter det i kjennelsen.

Det vil være «en ikke uvesentlig begrensning i hans stilling som dommer» å nekte Bertelsen å dømme i alle fremtidige saker hvor kommunen er involvert, mener lagmannsretten.

— Lagmannsretten har ikke tatt stilling til realiteten her. Det er prosessuelle grunner til at saken er avvist. Vi har definitivt ikke tapt saken, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Han skal nå orientere byrådet om Gulatings avgjørelse.

— Vi må nå gå gjennom kjennelsen, og gi vårt råd til byrådet om kommunen skal påkjære saken til Høyesterett, sier Strand.

Byrådsleder Henning Warloe vil ikke spekulere i om kommunen vil gå til Høyesterett, før byrådet er blitt orientert om saken av kommuneadvokaten. Han understreker at kommuneadvokaten har byrådets fulle støtte i saken mot dommeren.

— Det var overhodet ingen uenighet i byrådet etter vi hadde gått gjennom denne saken grundig, sier Warloe.

Det lyktes ikke Bergens Tidende i går å komme i kontakt med tingrettsdommer Tor Bertelsen eller hans advokat, Sigurd Klomsæt.

Bertelsen har selv erklært seg inhabil i forhold til Bergen kommune inntil videre, på grunn av en tvist om Giardia-erstatning.

Tingretten får kritikk

Selv om Gulating lagmannsrett avviser saken, får Bergen tingrett kritikk for å sende over barnevernssaken som startet konflikten til en annen dommer.

— Ved å sette en annen dommer på saken, har Bergen tingrett frarøvet oss muligheten til å overprøve tingrettens kjennelse på at Bertelsen er habil, sier Strand.

Lagmannsretten kritiserer også Bergen tingrett for å bruke lang tid på å oversende saken til Gulating.

Bergen kommune har fortsatt ikke tillit til dommer Bertelsen, og krangelen mellom kommunen og dommeren er derfor neppe over.

— Vi har hele tiden saker i tingretten. Hvilken dommer vi blir tildelt, har ikke vi kontroll over. Så lenge ikke Bertelsen blir satt på saker hvor vi er part, blir ikke konflikten satt på spissen, sier Strand.