Hun har utstedt en forordning der det heter at "Mørkets Fyrste, han som ødelegger alt godt og rettferdig", ikke har lov til å vise seg innenfor bygrensen. Borgerrettsaktivister protesterer, og sier Risher bryter loven om skille mellom kirkelige og verdslige myndigheter.

Risher mener på sin side at innbyggerne i Inglis har behov for trøst og moralsk oppmuntring etter terrorangrepene mot USA 11. september i fjor, og bevis for at noen gjør noe med djevelskapen. Det foreligger foreløpig ingen kommentar fra den andre part i saken. (NTB)