Nilsen reagerer kraftig på utspillet fra sjefen for HSD Buss, Bjørn Ove Børnes, i BT mandag. Børnes foreslår at det fortsatt skal kreves inn bompenger på Nordhordlandsbroen og Askøybroen når dagens bompengeordning fjernes i 2006, samt at det også innføres bompenger på Sotrabrua. Pengene skal brukes til å subsidiere bussdriften og demme opp for trafikkøkning med personbiler.

— Det er helt uaktuelt, i alle fall fra fylkeskommunens side, å legge veiprising på broene for å finansiere driften i HSD, sier fylkesvaraordfører Tom-Christer Nisen (Høyre).

Nilsen sier en pris på 10 kroner pr. passering med bil, slik Naturvernforbundet foreslår, ikke er nok til å demme opp for biltrafikken. Det eneste et slikt forlag vil føre til et at det blir mer penger i kassen til HSD. Og det er han altså ikke villig til.

Flertallet i Fylkestinget som ble valgt sist høst har også tidligere markert en tøff linje i forhold til HSD (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap). Den første hurtigbåtstrekningen, Beinveien mellom Askøy og Bergen sentrum, legges ut på anbud i sommer. Innen 1. januar 2006 skal driften av samtlige huttigbåtstrekninger i Hordaland legges ut på anbud.