Eit sædfunn som stammar frå den hovudtiltalte, blir eitt av dei mest sentrale bevisa i saka som skal gå over tre dagar i Fjordane tingrett. Under rettssaka vil det også bli presentert beslag frå då politiet ransaka husværet same dagen som overgrepet blei meld. Mellom anna blei det funne undertøy frå kvinna i eit skap. Politiet meiner dei to mennene har prøvd å gøyme plagget.

— Min klient har aldri nekta for at det har skjedd eit samleie, men han nektar for å ha brukt vald, seier forsvararen til den hovudtiltalte, Stig Nybø.

Det var helga i månadsskiftet mars/april i år at kvinna i 40-åra melde to menn av utanlandsk opphav til politiet for valdtekt. Dei tre møtte kvarandre ute på byen om kvelden laurdag 31. mars. Kvinna blei deretter med dei til husværet den eine disponerte i Florø sentrum, og det var her valdtekta skal ha skjedd.

I samband med etterforskinga opplyste politiet at kvinna i avhøyr hadde forklart at det hadde skjedd ei fullbyrda valdtekt. Statsadvokat Yngve Johs. Andersen seier at den eine av dei to er tiltalt for valdtekt, den andre for medverknad. Strafferamma er fengsel i inntil ti år. Utover dette ønskjer ikkje Andersen å kommentere saka.

Begge dei to mennene er fødde i 1980. Hovudtiltalte er asylsøkjar, den medtiltalte har fått opphaldsløyve.

— Min klient har forklart at han hugsar svært lite av det som skjedde. Det som er tilfellet er nok at det har blitt konsumert ein god del alkohol denne kvelden og natta, seier advokat Nybø.

Kvinnas støtteadvokat, Ivar Hauge, seier det vil bli lagt ned påstand om erstatning.

— Oppreisningserstatning er relativt klart definert, og vil i dette tilfelle utgjere kring 100.000 kroner. I tillegg vil kvinna også setje fram krav om å få dekka ekstra utgifter ho har fått.

— Korleis har din klient hatt det i ettertid?

— Ho har teke det tungt, og har fått store problem, seier Hauge.

Dei to mennene har vore varetektsfengsla sidan dei blei pågripne 1. april. Ein av grunnane har vore at politiet frykta dei ville prøve å rømme landet.