• Kraftutbygging heilt aust i Jølstravatnet. Skal gje 247 GWh, tilsvarande forbruket til 20.000 menneske.
  • Tildelt konsesjon frå Stortinget i mars 2004. Ei av dei største kraftutbyggingane i Norge dei siste åra, med budsjett på 559 millionar (år 2000).
  • Eigd av Sunnfjord Energi, BKK, Veidekke AS og lokale interessentar. Planlagt sett i drift våren 2010.