Olje— og energidepartementet har sagt nei til bygging av Stolmen, Kvalvåg og Store Kalsøy vindkraftverk i Austevoll. Selskapet HybridTech søkte om å bygge de tre kraftverkene i 2005, og fikk konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) I 2007.

- Trodde ikke det var sant

Vedtaket ble påklaget av blant andre Austevoll kommune, Norges miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk forening og en rekke grunneiere. I går kom svaret fra departementet. Leo Kenneth Thommassen fra Kolbeinsvik er en av austevollingene som har klaget på vedtaket.

— Jeg fikk brevet I dag, og trodde ikke det var sant. Dette har hvilt som en svart skygge over hele samfunnet, sier Thommassen.

Han tør likevel ikke å slippe jubelen helt løs. Olje- og energidepartementet har fortsatt ikke avgjort hva som skjer med de planlagte kraftverkene Selbjørn i Austevoll og Midtfjellet i Fitjar.

— Det ligger fortsatt som en mørk sky på himmelen, sier Thommassen.

Kommunestyret gikk imot

Departementet har blant annet lagt vekt på at kommunestyret i Austevoll enstemmig gikk i mot samtlige av HybridTechs vindkraftprosjekter i mars 2007. Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, er glad for dette.

— Kommunestyret var først for vindmøller, så snudde de. NVE innstilte positivt etter at kommunestyret var i mot, så dette er et demokratisk veldig viktig vedtak, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundet har jobbet aktivt for å hindre bygging av vindkraftverk i Austevoll.

- Den siste villmarken

  • Vi mener at urørt natur har større verdi enn kraftmengden de oppskrytte vindmøllene vil produsere. Norge har nok energi, og trenger ikke en eneste vindmølle. Kysten er den siste villmarken i Norge, sier Oddekalv.

Han mener heller ikke at vindkraftverk bør bygges med tanke på eksport av kraft.

— Vi er den eneste av miljøvernorganisasjonene som har jobbet tungt mot vindmøller. Vi mener de er betydelige miljøinngrep og at utbygging av energi i Norge må gjøres ut fra en behovsanalyse. Vi taper mye, både store summer og energimengde, på transport av energi, sier Oddekalv.

Ulempene større enn fordelene

De tre vindkraftverkene som nå har fått avslag, skulle ha en effekt på til sammen 19 MW. Fylkesmannen i Hordaland gikk i mot vedtaket til NVE, fordi konfliktnivået ville være høyt i forhold til den effekten en ville få fra de relativt små anleggene. Dette har også departementet lagt vekt på.

I vedtaket sitt skriver de:

«Olje- og energidepartementet har etter en helthetsvurdering kommet til at de samlede ulempene for allmennheten er større en de fordeler som bygging av de påklagede vindkraftanleggene ville medføre for kraftoppdekningen, forsyningssikkerheten og næringsvirksomheten i området.»