– Området gir en god mulighet til å oppleve og forstå et steinalderlandskap som fremdeles er nærmest urørt av moderne inngrep, heter det i motargumentasjonen fra Riksantikvaren.

Bømlo kommune vil ta dette med i vurderingen når de behandler konsesjonssøknaden til Statkraft og Norges vassdrags— og energidirektorat, melder NRK.

Området vindmøllene skal bygges på har mange kulturminner, og har en rik flora og fauna.

– Det er et flott rekreasjonsområde for innbyggerne på Bømlo, sier rådmann i Bømlo kommune, Sverre Olav Skarstad til NRK.