Byrådet anbefaler å avvise søknaden, men sier samtidig at de vil arbeide videre med sikte på å realisere en turvei i forbindelse med ny arealdel til kommuneplanen.

Kommunen ga i 2004 klubben dispensasjon for å bygge en traktorvei på 670 meter frem til Tverrmeisa. Vedtaket ble påklaget og ble senere opphevet av Fylkesmannen. Nå ønsker paragliderne å anlegge en 470 meter lang og 2,5 meter bred turvei i området.

Høringsprosessen har avslørt sterke motstridende interesser i nærområdet. Derfor mener byrådet det er viktig at det gjennomføres en prosess som sikrer at veien får en trase og utforming som balanserer de motstridende hensyn på best mulig måte. Derfor vil veien bli en del av den kommende arealplanen.