Forslaget var fremmet av Sondre Rasch (H), men fikk kun støtte fra 32 av 67 representanter: Høyre, Frp og deler av Venstre.

— Mye tyder på at norskfaget favner for bredt til at kjernen av norskfaget - lesing og skriving av ens hovedmål - blir dyrket i tilstrekkelig grad. Det trengs derfor en grundig gjennomgang av norskfaget med sikte på å spisse norskundervisningen, argumenterte Rasch.

Han ville be Kunnskapsdepartementet om lov til gjøre sidemål valgfritt i bergensskolen.

- Et forvirrende språk

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) støttet sin partikollegas intensjoner, men mente at det var bedre å avvente en grundigere behandling på et senere tidspunkt.

Forslaget fikk derimot støtte fra Frp.

— I dag er det slik at elevene tvinges til å lære et forvirrende, ekstra sidemål som de ikke er motivert for, sa Janne Halvorsen (Frp).

- Arrogante Bergen

For øvrig var det liten støtte å få:

— Så raskt en kommer utenfor Bergens grenser, står nynorsken sterkt. Vi oppfører oss ofte like arrogant overfor de andre vestlandskommunene som Oslo gjør overfor Vestlandet som helhet. Vi er opptatt av at Bergen skal være Vestlandets hovedstad, sa Roger Valhammer (Ap).

— Ingen blir større av å gjøre noe annet mindre. Skal man lære seg norsk, trenger man kunnskaper i sidemål også, sa Idun Bortne (V).

— KrF har mange hjertesaker. En av dem er å verne om nynorsken. Dette forslaget vil svekke nynorskens plass, og det vil ikke KrF være med på, sa Marita Moltu (KrF).

Også SV, Sp og De Grønne talte imot forslaget.