Bystyret sa mandag kveld nei til å etablere et trådløst bynettverk i Bergen, og vil heller satse på tilgang til internett i sentrale kommunale bygg.

I september 2006 kom bystyret med et ønske om at Bergen skulle bli det første trådløse bysamfunnet i landet. Et prosjekt ved Seksjon for konkurranse og utvikling i Bergen kommune har imidlertid vurdert løsningen som for kostbar og lite hensiktsmessig.

— Dette feltet er dessuten inne i en rivende teknologisk utvikling der kommunen ikke har mulighet til å ligge i front. Det er også et spørsmål om hva slags tjenester som er en kommunal oppgave. Utbygging av trådløst internett er noe markedet tar seg best av, mente finansbyråd Christine B. Meyer (H).

Det fikk Simen Willgohs (SV) til å reagere:

— Det å sette opp en ruter på et par gatehjørner er visst for dyrt. Men å gi 160 millioner kroner til byens rikeste har vi råd til, sa han - med henvisning til skattekuttet bystyret hadde vedtatt tidligere på kvelden.

Flertallet vedtok at Bergen kommune ikke skal etablere et generelt trådløst bynettverk i Bergen. I stedet ønsker man at Bergen kommune skal tilby trådløs internettaksess til publikum i sentrale kommunale bygg, slik som rådhuset, bibliotekene og kulturkontorer.

Bør Bergen bli trådløs - eller frykter du kanskje strålingen? Diskuter saken her.