Dagens mest omdiskuterte programpunktet på Sps landsmøte var hvorvidt partiet skulle fjerne punktet som krever regional styring av sykehusene – det vil si at sykehusene igjen bør bli et fylkeskommunalt ansvar.

Siden 2002 har sykehussektoren vært et statlig ansvar, styrt gjennom regionale helseforetak. Senterpartiet var imot statliggjøringen av sykehusene, og har siden hatt med i programmet at sykehusene må overføres regionalt folkevalgt styring.

Flertallet i sentralstyret, deriblant partileder Liv Signe Navarsete, gikk inn for å fjerne dette punktet og erstatte det med en formulering om at man i stedet burde evaluere og omlegge foretaksmodellen. «Sp innser at å reversere en så omfattende reform, kan gå ut over pasientene», het det i forslaget.

Flere i salen uttrykte lørdag skepsis til fjerne punktet om regional kontroll over sykehusene. Blant dem var kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, som mente at Senterpartiet i så fall gir på båten et viktig prinsipp.

For å hindre en konflikt mellom to statsråder, la sentralstyret søndag morgen frem et kompromissforslag. Der heter det at sykehusene må overføres regionalt folkevalgt eierskap. I tillegg vil partiet gjennomføre en grundig evaluering og omlegging av den eksisterende foretaksmodellen.

Kompromissforslaget ble vedtatt med stort flertall.

Holm,Morten